Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

11 Responses to Nils Einar Eriksson

 1. […] på Särö som byggdes av Erik Wijk år 1935 med Nils Einar Eriksson som arkitekt, Byggdes som ersättning för ett äldre hus som revs. Det äldre huset byggdes redan […]

 2. […] som därmed blev ”Skandinaviens största biljettexpedition”. Arkitekt var Nils Einar Eriksson. År 1958 sålde Svenska Amerikalinjen fastigheten till Göteborgs kommun. Efter det har […]

 3. […] Den nya Riksbanken invigdes år 1889. År 1943 byggdes huset om efter ritningar av Nils Einar Eriksson. Vid den ombyggnaden togs många dekorationer bort och en ny ingång sattes in mot Södra […]

 4. […] i den västra änden av området. Byggherre var Göteborgs Bostads AB och arkitekter N.E. Eriksson och E. Ragndal som också gjorde stadsplanen för området. Vidkärrs gård med sin allé och […]

 5. […] Eketrägatans västra sida ligger trevånings längor, byggda 1951–54 enligt ritningar av N E Eriksson och E Ragndal. Punkthusen på andra sidan uppfördes 1951. Arkitekt för dessa var Å […]

 6. […] som upprättades 1949.  Arkitekter för centrumanläggningen vid Bjurslätts Torg var Nils Einar Eriksson och Erik Ragndal. Den består av tre vinkelbyggda trevåningslängor och ett punkthus på nio […]

 7. […] var bland annat N. E. Eriksson, H. Zimdal (Vårväderstorget och Blidvädersgatan efter stadsplan av K.O. Jonsson), E. och T. […]

 8. […] av bostadsbebyggelsen märks E. och T. Ahlsén, G. Andreasson, S. Brolid, J. Wallinder, N. E. Eriksson och E. […]

 9. […] En guide till Göteborgs stadsdelar – Bjurslätt, Tolered, Slätta Damm | Det gamla Göteborg om Nils Einar Eriksson […]

 10. […] Brolid, och för etapp tre Lennart Kvarnström. Bostadshotellet vid Saturnusgatan 1-8, ritades av Nils Einar Eriksson Arkitektkontor och innehöll 424 möblerade smålägenheter samt 3 familjelägenheter för […]

 11. […] ett femvåningshus med överbyggd gård som stod klart på våren 1937 efter ritningar av arkitekt Nils Einar Eriksson. Det var Lifförsäkrings AB Thule som uppförde huset, därav […]

Kommentera