Oscar von Sydow

Oscar von Sydow

Oscar von Sydow

Oscar Fredrik von Sydow, född 12 juli 1873 i Kalmar, död 19 augusti 1936 i sitt hem i Drottningholm, var en svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister 1914-17, statsminister februari-oktober 1921, landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk 1934-36.

Han var son till magistratsekreteraren, rådmannen Henrik August von Sydow (1823-1876) och Euphrosyne Maria, född Modin (1836-1876). Han föddes i Kalmar, blev tidigt föräldralös och växte upp i Norrland. Han tillhörde en äldre Kalmargren av en tysk ätt, inflyttad från Pommern. Gift 16 oktober 1911 med Mary Emily Wijk (1884–1957), dotter till grosshandlaren Erik Wijk (1836–1910) och Emily, född Dickson (1849–1943). Paret fick tre barn, ambassadören Erik von Sydow (1912–1997), direktören Kristian von Sydow (1917–2008) och Marie, född 1919, gift Andréen. Oscar von Sydow var farfars far till Ebba von Sydow.

Oscar von Sydow tog mogenhetsexamen vid Högre allmänna läroverket i Östersund 1890 och studerade från samma år juridik vid Uppsala universitet, och tog redan 1894 sin hovrättsexamen där. Under sin ungdomstid blev han medlem i anrika ÖGF Lyran (Östersunds Gymnasiiförbund Lyran). År 1906 utnämndes von Sydow till tillförordnad expeditionschef i Civildepartementet, till ordinarie och assessor 1907 och hovrättsråd i Svea hovrätt 1909. På våren 1911 lämnar han departementet och blir tillförordnad landshövding i Gävleborgs län, innan han på hösten utnämns till landshövding i Norrbottens län.

I regeringarna Hammarskjöld och Swartz 1914-1917 var han civilminister (17 februari 1914-29 juni 1917) och inrättade 1914 Statens arbetslöshetskommission, samt genomförde 1916 års olycksfallsförsäkringslag. Åren 1919-1920 var han ledamot i den internationella kommission som enligt Versaillesfördraget skulle dra upp nya gränser mellan Danmark och det nya Tyskland.

Den 3 juli 1917 utnämndes von Sydow till landshövding i Göteborgs och Bohus län. Han blev den 15 september 1934 fil. hedersdoktor vid Göteborgs högskola.

Efter det att statsminister Louis De Geer, av sin egen ministär, tvingats avgå i februari 1921 hade kungen svårt att finna en villig regeringsbildare så nära ett riksdagsval. När Branting avböjt ett andra erbjudande gick till sist uppdraget till ännu en landshövding, Oscar von Sydow, som tackade ja och blev statsminister under perioden 23 februari–13 oktober 1921. von Sydow var påtänkt redan förra gången, men stod mer till höger än vad som passade de valtaktiska övervägandena hos såväl högerledaren Lindman, vilken inte ville att regeringen skulle betraktas som ”deras”, som Branting, vilken inte ville ge makten åt högern.

Partierna visste också att von Sydow var mer hårdhudad och mer politiskt slipad än De Geer d.y. von Sydow ställde villkor och tänkte inte leda en handlingsförlamad och maktlös regering. Han krävde att socialdemokraterna skulle lova stödja regeringen i centrala frågor om statsinkomster och försvar. Trots uppgörelser röstades även den nya regeringens förslag ned av riksdagen. Oscar von Sydows bestående insats blev beslutet om att lägga fram proposition om dödsstraffets avskaffande, ett förslag som regeringen Edén arbetat fram men som blivit liggande. Efter valet avgick hans regering planenligt.

Oscar von Sydow var ordförande för Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet från 1925. Han var ledamot av Lantbruksakademien, och av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. Hedersledamot av Göteborgs- (hösten 1918) och Norrlands nationer i Uppsala samt av Göteborgs nation i Lund. Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskaps stora guldmedalj.

von Sydow var styrelseledamot i Ostkustbanan 1911-1912, renbetesdelegerad 1913—1919, ordförande i Statens arbetslöshetskommission 1914, svensk representant i Internationella kommissionen vid folkomröstningen i Slesvig 1919, ordförande i Arbetsfredsdelegationen och Arbetsfredskommissionen 1929 och ordförande i Statens steninköpskommitté 1931. Han var ordförande i styrelsen för Göteborgs högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Chalmers tekniska institut och Göteborgs museum. Han innehade Norrbottens läns skytteförbunds guldmedalj.

Från 1934 och fram till sin död 1936 var von Sydow riksmarskalk.

Text från Wikipedia

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

  1. Pingback: Kristian von Sydow | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond | Det gamla Göteborg