Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

oktober 2015

Salomon Heyman

Salomon ”Sally” Heyman (1831—85) var son till Heyman Jacob Heyman (1801—69) samt bror till bl.a. Elias Heyman, Aron Heyman och Gabriel Heyman.

Han var 1857—82 delägare i kortvarufirman F. W. Hasselblad & Co och en tid huvuddelägare i Reijmyre glasbruk i Skedevi i Östergötland. Hans söner Mauritz Gustaf Heyman (1857—1901) och Fredrik Heyman (1864—1915) var delägare i F. W. Hasselblad & Co 1883—1901 resp 1901—15, och sonen Ivar Jacob Heyman (1859—1913) var 1881— 88 den ene av ägarna av Rejjmyre glasbruk.

Advertisements

Aron Heyman

Endast för medlemmar

Carl Erik Heyman

Carl Erik Heyman och Oswald Westerberg

Carl Erik Heyman och Oswald Westerberg

Carl Erik Heyman (1875—1937) var son till Alfred Heyman och Alice Moss. Han var gift med Mascha Tauson (1888-??).

Blev 1905 delägare i familjefirman H. J. Heyman & Co som han och fadern ägde tillsammans tills fadern dog 1918. Därefter var Carl Erik Heyman ensam ägare samt efter dess ombildning till AB var VD där 1930—34.

H.J. Heyman & Co

Företag som grundades av Heyman Jacob Heyman (1801—69) år 1826 och gjorde affärer med tyger och kortvaror, som såldes dels i butik i Göteborg, dels genom gårdfarihandlare på landsbygden. Efter hand fick firmans grosshandelsrörelse med import av vävnader och garn en allt större omfattning.

1871 inträdde Alfred Heyman i familjefirman som delägare tillsammans med sin bror Charles Heyman. Från 1897 till 1904 var Alfred Heyman ensam innehavare av firman efter att hans bror avlidit. 1905 blev Alfred Heymans son Carl Erik Heyman delägare i firman vilken också tog upp stora lån från Sixten Heyman, affärsman i London och huvudägare i firman Sixten & Cassey.

Företaget tog också verksam del i den göteborgska industrialiseringen i slutet på 1800-talet.  Alfred Heyman som då ledde familjeföretaget tog 1889 initiativ till bildandet av Göteborgs Trådgardinsfabriks AB i Almedal med svenska och engelska intressenter. I början av 1900-talet hade detta företag 200 anställda. Malmö yllemattfabrik, som inköpts av företaget, flyttades 1895 till Örgryte och fick då namnet AB Svenska Möbeltygs- och mattfabriken. År 1910 bildades även Konfektions AB Lesslie inriktat mot damkonfektion.

H. J. Heyman & Co leddes efter Alfred Heymans död av sonen Carl Erik Heyman (1875—1937), som efter dess ombildning till AB var VD där 1930— 34.

Firman H. J. Heyman & Co, som var i verksamhet fram till 1953, hade efter 1908 kontor och lager i en stor fastighet vid Brunnsparken – hörnet av Norra och Östra Hamngatorna.

Sixten Heyman

Endast för medlemmar

Gladys Heyman

Endast för medlemmar

Harald Heyman

Harald Ernst Heyman, född 26 november 1873 i Göteborg, död 1947 på Tahiti, var en svensk journalist, författare, översättare och kritiker. Han använde pseudonymen Georg Brune. Han var son till grosshandlaren Alfred Heyman och Alice Moss samt bror till skulptören Gladys Heyman.

Efter studentexamen 1893 inledde han akademiska studier och blev filosofie kandidat 1898 och filosofie doktor 1903 då han disputerade på avhandlingen Studies on the Havelok-tale vid Uppsala universitet. Han verkade som korrespondent från Paris till svenska tidningar. Harald Heyman, som också var översättare och kritiker, bosatte sig senare i Puerto Rico. Hans mest kända översättning torde vara James Boswells Samuel Johnsons liv som utkom i fyra band 1926-1930.

Texten i huvudsak från Wikipedia.

Alfred Heyman

Alfred Jacob Heyman, född 15 juli 1845 i Göteborg, död 25 maj 1918, var en svensk köpman och direktör. Han var son till Edvard Jacob Heyman (1811–1882) och äldre bror till Charles Heyman (1851-1897). 20 december 1872 gifte sig Alfred Heyman med Alice Moss (1853–1916). De fick sju barn tillsammans; Harald Heyman (1873–1947), Carl Erik Heyman (1875–1937), Walter Heyman (f.1876), Edvard Heyman (1877-1910), Kurt Heyman (1880-1951), Sixten Heyman (1884-1927) och Gladys Heyman (1892-1946), gift med Gösta Nystroem (1891-1946).

Heyman hade studerat på Göthildaskolan i Göteborg innan han fortsatte sina handelsstudier utomlands. 1871 inträdde Alfred Heyman som delägare i familjeföretaget, handelsfirman H.J. Heyman & Co i Göteborg.

I över 55 år var Alfred Heyman verksam i firman och innehavare av densamma som delägare eller ensamägare i 47 år, 1871-1918. Från 1897 till 1904 var Alfred Heyman ensam innehavare av firman efter att hans bror Charles Heyman avlidit, endast 45 år gammal. Under åren då bröderna drev firman var Alfred Heyman ansvarig för inköpen och Charles Heyman för försäljningen. Alfred Heyman var från 1905 till sin död innehavare av firman tillsammans med sin son, Carl Erik Heyman.

Alfred Heyman tog 1889 initiativ till bildandet av Gbgs trådgardinsfabriksab i Almedal med svenska och engelska intressenter. Malmö yllemattfabrik, som inköpts av honom, flyttades 1895 till Örgryte och fick då namnet AB Svenska Möbeltygs- och mattfabriken. 1910 grundade Alfred Heyman Konfektions AB Lesslie. Firman H. J. Heyman & Co innehades efter hans död av sonen Carl Erik Heyman (1875—1937), som efter dess ombildning till AB var VD där 1930— 34.

Edvard Salomon Heyman

Edvard Salomon Heyman, född 15 oktober 1827 i Göteborg, död 29 mars 1881 i Göteborg, var en svensk grosshandlare och politiker. Han var son till Salomon Jacob Heyman (1793-1847) och Fredrique Heyman.

Heyman studerade vid Göteborgs handelsinstitut på 1840-talet och anställdes vid firman S.J. Heyman som grundats av hans far. 1856 erhöll han burskap i Göteborg och blev därefter delägare i firman; burskap gav innehavaren politiska rättigheter. Han var även styrelseledamot för Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings AB.

Åren 1869-76 var han ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige och innehade undre dessa år ett flertal kommunala uppdrag.

Elias Heyman

Elias HeymanElias Heyman, född 29 december 1829 i Göteborg, död 14 december 1889 i Stockholm, var en svensk läkare och akademisk lärare. Han var gift med Hilda Paulina Magnus  (1836-63), dotter till grosshandlare Moritz Lasarus Magnus och Emelie Henriques i sitt första äktenskap. I sitt andra äktenskap var han gift med Emma Rosalie Bendix, (1834-1924), dotter till grosshandlare Bentzen Bendix och Eva Salomonsen.

Han var son till Heyman Jacob Heyman och Gustava Fredrika Schlesinger samt bror till Gabriel Heyman.

Heyman började 1848 studera vid Lunds universitet, 1855 blev han medicine kandidat, 1857 medicine licentiat, 1859 kirurgie magister samt 1887 medicine doktor.

Han var 1862–1878 en mycket anlitad och omtyckt läkare i sin födelsestad. Under de åren ägnade han sig även åt studier av och tillämpning i livet av hygien. Genom flera utrikes resor vidgade han ytterligare sina kunskaper inom detta område. Som kommunalman deltog han bl a i organisationen och övervakandet av Gbgs hälsovårdsväsen. Heyman var 1865 ordförande i Göteborgs Läkaresällskap.

Som jude var Elias Heyman vid denna tid förhindrad att söka statstjänst, men då den första sv professuren i allmän hälsovårdslära inrättades vid Karolinska institutet 1878, hade detta hinder undanröjts genom en lagändring och han blev den förste innehavaren av denna professur. Han hade dessförinnan 1877 disputerat på avhandlingen Studier i allmän helsovård, grundade på Gbgs mortalitetsförhållanden och skrivit om Renhållningsväsendet i städer ur helsovårdens synpunkt.

Under sin tid som prof inrättade Elias Heyman såväl ett hygieniskt museum som ett hygieniskt laboratorium vid Karolinska institutet. Han satte sig in i de moderna vetenskapliga metoderna inom hygienen — innefattande såväl kemi som bakteriologi — vilka han tidigare ej haft möjlighet att ta del av. Som ett led i arbetet för en bättre hygien bildades 1880, med H som drivande kraft, Helsovårdsföreningen i Sthlm.

Bland Heymans samlade skrifter märks, förutom de ovan nämnda, Skörbjuggens förekomst i Sveriges fängelser (1880), Om luften i våra bostäder (1881) och Tyfoidfeberns freqvens och lokala utbredning i Stockholm (1882).