Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

11 Responses to Victor von Gegerfelt

 1. […] < Föregående post | […]

 2. […] 1874 var han anställd hos den föregående stadsarkitekten Victor von Gegerfelt som också varit hans lärare på […]

 3. […] August Theodor Carlson (1834-1908) grundade 1861 en firma för import av kol och koks. Snart blev Gustaf Kollberg hans kompanjon i firman som fick namnet Aug. Carlson & Co. Firman var länge den största importören av stenkol med konkurrens i huvudsak från Adolf Bratt & Co samt Wilson & Co. August Carlson var gift med Hilma Weijdling (1851-1954). Hennes bror Hjalmar C:son Weijdling (1856?1924), gift med Kerstin Lamm (1868?1970), var grosshandlare men också konstnär. Han var verksam i firma Gegerfelt & Weijdling samt ägare av Gårda ris- och stärkelsefabrik. Systern Engel Weijdling (1853-1926) var gift med Harald von Gegerfelt (1848-1941), son till Victor von Gegerfelt. […]

 4. […] fonden användes för att finansiera bygget. Byggnaden ritades av Axel Kumlien med stadsarkitekten Victor von Gegerfelt som medhjälpare. Inredningen i det romerska badet ritades av arkitekten F.G. Dahl i morisk […]

 5. […] som förlades å Albogatan 6 i den då nästan nya stadsdelen Annedal, uppgjorde stadsarkitekten V. von Gegerfelt ritningarne, hvarvid tillämpades flera nya […]

 6. […] Sveriges första hus som var specialbyggt för tidningsproduktion, och ritades av stadsarkitekten Victor von Gegerfelt tillsammans med Hans Hedlund. Tidningens verksamhet flyttades till den nya byggnaden från Östra […]

 7. […] Huset byggdes ursprungligen i vinkel, med två våningar med spetsiga gavlar och frontespiser, men åren 1851–55 tillkom en tredje våning, ritad av arkitekterna Carl Gustaf Blom-Carlsson (1799-1868) och Victor von Gegerfelt. […]

 8. […] 1850-1851 genomfördes en om- och tillbyggnad efter ritningar av V. von Gegerfelt. Den innebar att det befintliga huset utökades något längs Magasinsgatan och att nya byggnader […]

 9. […] byggdes huset på och fasaden förändrades mot Magasinsgatan efter ritningar av Victor von Gegerfelt. Doktor Ewerts släktingar sålde huset 1899 till Brand- och Lifförsäkrings AB Skåne, som 1903 […]

 10. […] efter fem år tvingades han att utvidga verksamheten, då han efter ritningar av stadsarkitekten Victor von Gegerfelt, uppförde ett nytt bageri vid Albogatan i den då nya stadsdelen Annedal. Inflyttningen skedde […]

 11. […] Rote 8, tomt 42, Hising, Bornander, Svanhals, Cahman, Ekerman, von Jacobson, von Öltken, Arfvidson, Wengren, Broms, Schultzen, Tauson, Trana Rote 8, tomt 43, Schwartzkopf, Tüchler, Lindström, Spargren, Borgman, Schultzen, Bressander, Tauson, Tengberg Rote 9, tomt 20, Jungh (Jong), Merser, von Ackern, Wadst, Ahrenberg, Edgren, Band, Ellgren, Rommel, Kullman, Borgman, Lindstedt, Laurén, Schultzen, Wahlberg, Tengberg Rote 9, tomt 21, Kock, Kråka, Printz, Borgström, Lundvall, Borgman, Bagge Rote 9, tomt 22, Wenbo (Winbo), Thorsson, Olbers, Lewesen, Möller, Kullman Rote 9, tomt 23, Kock, Thim, Waldenström, Schiller, Kullman, Bagge, Oterdahl, Oterdahlska huset (Sahlgrenska sjukhuset), Rote 9, tomt 24, Sahlgrenska sjukhuset Rote 9, tomt 25, Hasselroth, Weinberg, Falck, Sahlgrenska sjukhuset, Broddelius & Åkerman, Broddelius Rote 9, tomt 26, Radhe, Ahlström, Oterdahl, Hasselroth, Rosenbrock, Leiditz, Sahlgrenska sjukhuset, Broddelius & Åkerman, Broddelius Rote 9, tomt 27, Oterdahl, Sernström, Osterman, Kjellman, Sahlgrenska sjukhuset, Broddelius & Åkerman, Broddelius Rote 9, tomt 28, Maas, Radhe, Borgman, Sandahl, Sandahl & Collander, Tauson, Sirenius Rote 9, tomt 29, von Gegerfelt […]

Kommentera