Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Gustav Leffler

Gustav LefflerGustav Leonard Leffler föddes 1866 och dog 1928. Han var son till Leopold Leffler och Rosa Wahlberg. Bror till Carl Leopold Leffler och Edvard Leffler.

Direktör i grossistfirman Ekström & Lefflers.

Advertisements

One Response to Gustav Leffler

  1. […] som senare leddes av Gustaf Leopold L:s söner Claes Edvard Leffler (1865—1927) och  Gustaf Leonard Leffler (1886—1928). År 1900 omvandlades firman till ett aktiebolag med namnet Ekström & Lefflers […]

Kommentera