Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

One Response to Gustav Leffler

  1. […] som senare leddes av Gustaf Leopold L:s söner Claes Edvard Leffler (1865—1927) och  Gustaf Leonard Leffler (1886—1928). År 1900 omvandlades firman till ett aktiebolag med namnet Ekström & Lefflers […]

Kommentera