Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

4 Responses to James Keiller

  1. […] < Föregående post | Nästa post > […]

  2. […] bror dir James Keiller  (1836-1918) och hans fru Hilda Falck, syster till broderns fru Hedvig Falck, var […]

  3. […] upptogs sonen Alexander Keiller (1832-1918) i firman och år 1860 den yngre sonen James Keiller (1836-1918). 1858 började en svår period för firman och man investerade då i Kaveltorps koppar- […]

  4. […] var August J:son Mark, Ernst Krüger, A. Krüger, Carl Wijk Sr, Hjalmar Pripp, J. F. Högberg, James Keiller Sr, Alexander Keiller, Gustaf Falk, Carl Leffler, Mary Leffler, C. G. Prytz, Gustaf Krafft Jr., Sten […]

Kommentera