Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

6 Responses to Alexander Keiller

  1. […] < Föregående post | […]

  2. […] James K (1759—1846) i Dundee, Skottland, var far till fabrikören och grosshandlaren Alexander Keiller, som flyttade till Gbg 1825. Dennes son Alexander Keiller (1832—1918) var en tid faderns […]

  3. […] Marie Louise Wijk (1804–1886), gift med Alexander Keiller […]

  4. […] startade Alexander Keiller firman Alex. Keiller & Co som från början drev en mekanisk verkstad vid Skeppsbron. Firman […]

  5. […] 1800-talet för att exploatera norra Älvstranden på Hisingen. Delägare och initiativtagare var Alexander och James Keiller samt bankiren Carl Cervin men så småningom var firman Jonsson, Sternhagen & […]

  6. […] som kom att kallas Rotundan. Initiativtagare var kommerserådet Olof Wijk och byggnaden byggdes av Alexander Keiller. Den var cirkelrund till formen med järngallrade fönster och koppartak i kupolform. […]

Kommentera