Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

februari 2015

Johan Albrecht Leffler

Johan Albrecht (Janny) Leffler föddes i Göteborg 1801 som son Anders Leffler d.y. och Maria Lovisa Brink. Han var gift med Maria Theresia Hegardt. De var föräldrar till nationalekonomen Johan Anders Leffler (1845-1912) och Ernst Christian Leffler. J.A. Leffler dog 1870 i Göteborg

Han övertog från 1826 faderns skeppsklarerar- och mäklarfirma efter att faderns verksamhet fått ekonomiska problem. De drev den tillsammans tills 1845 då istället brodern August Leffler (1816-87) inträdde som partner i firman som då fick namnet J. A. och Aug. Leffler. 1857 utträde brodern ur firman och övertog skeppsklarer- och skeppsmäklarverksamheten. J.A. Leffler fortsatte med bankiraffärerna som också fanns i firman.

J.A. Leffler hade stor framgång som privatbankir i Gbg och efterlämnade vid sin död en behållning på nära 600 000 kr.  I närmare 50 år drev han sin framgångsrika bankirrörelse med kontor på det som idag är Västra Hamngatan.

Advertisements

Anders Leffler d.y.

Anders Leffler d.y.Anders Leffler föddes i Göteborg år 1773 som son till Johan Håkan Leffler och Elisabeth Kullman och dog i Göteborg år 1855. Gift med Maria Lovisa Brink (1781-1857), dotter till Lars Brink och Virginia Eleonora Krusell. Paret Leffler-Brink fick en mängd barn, närmare bestämt 14. Det var i huvudsak döttrar.

Sonen Johan Albrecht (Janny) Leffler (1801-70) var en framgångsrik bankir. Dottern Ada Lovisa Leffler (1805-62) var gift med Adolf Wilhelm Theodor Ludendorff från tyska Stettin där de också bodde. Deras son August Wilhelm Ludendorff (1803-1905) var far till den välkände tyske generalen Erich Ludendorff (1865-1937) och astronomen Hans Ludendorff (1873-1941). Leffler-Brinks dotter Hilda Gustava Cecilia Leffler (1812-81) var gift med Johan A Wennerberg och dottern Carolina Mathilda Leffler (1811-?) med C.J. Bohlin. Sonen (Lars) August Leffler (1816-87) var gift med Sophia Catharina Blidberg. En tredje son var Anders Leffler (1808—80).

Anders Leffler övertog faderns skeppsmäklar- och skeppsklarerarfirma vid faderns död år 1813. 1826 tvingade han dock avstå denna rörelse till fordringsägare. Men han tycks ha startat en ny rörelse nästan omedelbart tillsammans med sonen Johan Albrecht Leffler.

Skeppsmäkleri och skeppsklareringsverksamhet var en vanlig syssla i en sjöfarststad som Göteborg. Dessa yrken spelar en högst viktig roll då de biträder sjöfarten vid fartygsköp och försäljning, genom befraktning och klarering av fartyg samt vid uppgörande av sjöförsäkringsavtal.

Sven Peter Leffler

Endast för medlemmar

Johan Håkan Leffler

Johan Håkan Leffler var född i Stockholm 1745 som son till överinspektören vid Stora Sjötullen i Göteborg Anders Tobiasson Leffler och Margareta Charlotta Ekebom. Han fick burskap i Göteborg 1770. Blev mäklare och skeppsklarerare 1781. Avled i Göteborg 1813.

Gift första gången 1770 med Elisabeth Kullman, född 1752, död 1791, dotter till handlanden i Göteborg Sven Ericsson Kullman, född i Vänersborg 1715, död 1762 och Maria Hülphers, född 1731, död 1787. Förmögenheten uppgick vid bouppteckningen efter Maria Hülphers år 1787 till 1 972 rdr: en fastighet vid Västra Hamngatan värderades till 333:16 rdr. De fick bl.a. barnen Anders Leffler d.y. (1773-1855), Niclas Leffler (1775-1828), Sven Peter Leffler (1776-1850), Eric Magnus Leffler (1779-1854), Carl Leffler (1781-1828),  Gustav Leffler (1786-1858) och John (Johannes, Johan) Leffler (1789-1853) plus ytterligare några barn som inte tycks ha överlevt till vuxen ålder. Elisabeth Kullman hade tidigare troligen varit gift med Niklas Heegh d.y.

Johan Håkan Leffler gifte om sig 1797 med Sara Margareta Thuring, född 1761, död 1846 (hennes andra gifte), dotter till kassören vid acciskammaren, lanttullinspektoren Lars Georg Thuring och Helena Kollinius, död 1801.

Släkten Leffler

Endast för medlemmar

Wilhelm Berg

Endast för medlemmar

Hans Liedgren

Endast för medlemmar

Lars Hansson Liedgren

Lars Hansson Liedgren föddes 1660 och dog 1726 i Göteborg. Han var son till Hans Matsson och i sitt första äktenskap gift med Maria Jönsdotter (-1705) vars systrar var gifta med Hans Wulff och Cornelius Thorsson. De hade barnen Hans Liedgren (1700-40), Ragnila Liedgren och Maria Liedgren (1702-40). I sitt andra äktenskap var han gift med Elisabeth Matthiasdotter Rambeau som tidigare varit gift med Gabriel Wadst och Johan Funke.

Vann burskap som handlande i Göteborg 1689. Löjtnant i borgarskapet här 1701, kapten 1712. Rådman 1717-1719 då han tog avsked. Hans förmögenhet i fastigheter och lösöre uppskattades år 1715 till 27480 daler i silvermynt. Han var då en av stadens allra rikaste personer. När han dog var hans förmögenhet 56 467 daler 11 öre smt. Den bestod bl.a. av hus och gård vid Stora Hamnen mellan krigskommissarie Hohenthal i öster och president Rambeau i norr 5 600 daler (övertogs av sonen Hans). Dessutom 1/2 av säteri rusthållet Jonsered med melioration av laxfiske, i ½ frälsehemman Götebo etc.

Bouppteckningen efter Elisabet Matthiasdotter Rambeau (Liedgren)  28.4.1737 slutar med en behållning av 21 789 daler 7½ öre smt. Bland tillgångarna förekommer huset vid Stora Hamnen ”med i rummen befintliga tapeter” 4 450 daler. Det övertogs av Elisabeth Rambeaus och Lars Hansson Liedgrens son Jacob Liedgren, som var ägare 1745. 7.11.1748 uppbjöds handlanden Jacob Liedgrens fasta egendom bestående av sten- o trähus på Stora Hamngatan till försäljning på offentlig auktion 6 febr. 1749. Han tycks ha gått i konkurs. Jacob Liedgren var gift med Margareta Charlotta Tisell.

Dottern Maria Liedgren var gift med Peter Wennerstierna medan sonen Hans Liedgren var gift med Brita Maria Camitz.

Andra källor: Wilhelm Berg, Göteborgssläkter.

Christopher Liedberg

Endast för medlemmar

Peter Lamberg (III)

Peter Lamberg, bildkonstnär, tecknare, grafiker, född i Göteborg 1926. Död på samma ort ??. Han studerade för Nils Wedel och Endre Nemes. Målade havslandskap i olja och akvarell.  Barnbarn till juristen och politikerna Peter Lamberg.

Separatutställningar: Göteborg 1955, 1960, 1964, 1967, 1969, 1977, 1979, samt 1981, Alingsås 1968 och 1973. Deltagit i samlingsutställningar i Sverige och utlandet.

Offentlig utsmyckning: Monumentala uppdrag i Säffle 1954, Göteborg 1969 och 1980. Säffle 1954, Göteborg 1969 och 1980.

Representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Alingsås stads samling, samt med grafik på Institut Tessin, Paris.

Kustlinje