Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

3 Responses to Peter Bagge

  1. […] Friedrich) Roempke (1718-93) var skeppsbyggmästare  på Varvet Viken i Göteborg. Hans svåger Peter Bagge var ägare av varvet. Johan Fredrik Roempke var gift med Elisabeth Dorotea Beyer (1732-69), dotter […]

Kommentera