Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

4 Responses to Fredric Henric af Chapman

  1. […] till kapten i svenska örlogsflottan och blev slutligen holmmajor. Son till honom var v. amiralen Fredric Henric Chapman, vilken adlades af Chapman 13 sept. 1772. Han var den siste av sin ättegren men adopterade med K. […]

  2. […] var ett svenskt linjeskepp, byggt i Karlskrona 1778 efter Fredrik Henrik af Chapmans […]

  3. […] och senare Kiermanska varvet. 1768 övertogs varvet av en ny grupp ägare bestående av bl.a. Fredric Henric af Chapman, Wilhelm Chapman, familjen Grill, familjen Küsel, Wahrendorff, Lars Bogeman samt Joachim […]

  4. […] (1677-1730), Erik Andersson, Olof Anckarström (-1714), Karl Boström, Thomas Chapman (far till Fredrik Henrik af Chapman), Lars Collin, Lars Een, A. Falkengrén, Hans Hammar, Berend Hedenstierna, Henrik Hjortberg, KJ von […]

Kommentera