Släkten Ekman

Göteborgssläkten Ekman härstammar från Värmland men har fått sitt vedertagna namn efter den gren som sedan 1731 har haft medlemmar boende i Göteborg. Utom denna Göteborgsgren finns det en yngre gren, som ibland benämns Åmålsgrenen. Släktens bemärkta medlemmar har varit affärsmän, företagsledare, Läs hela inlägget Släkten Ekman

Advertisements

Släkten Carnegie

Carnegie, skotsk släkt, av vilken flera medlemmar under längre eller kortare tid varit bosatta i Göteborg och där gjort betydande insatser som handels- och industrimän. Den förste kände medlemmen av släkten, som kommit till Sverige, torde vara handelsexpediten Georg C, Läs hela inlägget Släkten Carnegie

Släkten af Chapman

af Chapman, släkt, härstammande från en arrendator Henrik Chapman i Yorkshire i England, vilken tillhörde en i sitt hemland ännu fortlevande släkt. Hans son Thomas Chapman (f. omkr. 1686 i England, d 1769 i Göteborg) antogs 1715 av Karl XII Läs hela inlägget Släkten af Chapman

Släkten Bagge

Bagge, från Marstrand härstammande, synnerligen vittförgrenad släkt, vars äldste kände medlem är kyrkoherden i Krokstad Nils B. (d 1586). Hans son Fredrik Nilsson B. och sonson Nils Fredriksson B. (f. 1610, d 1668) voro båda handlande och borgmästare i Marstrand. Läs hela inlägget Släkten Bagge