Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

3 Responses to Christian Arfvidson

  1. […] och efter att ha fått handelsutbildning på en firma i Holland började han arbeta åt Christian Arfvidson i […]

  2. […] Zachrisson, 350 Niclas Jacobson, 200 Gustaf Cahman, 150 Johan F. Bruuns, 145 William Chalmers, 120 Christian Arfvidson, […]

  3. […] Hoppet såldes sannolikt till ett partrederi för 1759 ägs skeppet av Sahlgren,Wilson & Bagge, Paul Skoling och N. Matson (N. Matzen). Även Cronprinsessan Lovisa Ulrica såldes till redare i Göteborg. 1759 ägdes fartyget av firman P. Bagge & Hall under namnet Lovisa Ulrica. Det tredje skeppet som med säkerhet såldes till redare i Göteborg var Götha Leijon som 1759 ägdes av Christian Arfvidsson. […]

Kommentera