Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

3 Responses to Patrick Alströmer

  1. […] Patrick Alströmer […]

  2. […] Patrick Alströmer […]

  3. […] 10-12 (nuvarande Postgatan)-Nedre Kvarnbergsgatan 16 och uppfördes troligen av kommerserådet Patrik Alströmer tillsammans med brodern Claes Alströmer, kring […]

Kommentera