Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

One Response to Clas Alströmer

  1. […] 16 och uppfördes troligen av kommerserådet Patrik Alströmer tillsammans med brodern Claes Alströmer, kring […]

Kommentera