Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

4 Responses to August Abrahamson

  1. […] 17 åt grosshandlare Robert Hichens (1812-1891) och nummer 17½ åt grosshandlare August Abrahamson (1817-1898).  August Krüger byggde även Stora Nygatan 1-5, fastigheten närmast […]

  2. […] grundad 1840 av August Abrahamson för grosshandel i så kallade korta varor. Firman utvecklades med tiden till en föregångare […]

  3. […] inbjudarne, voro stiftarne af bolaget följande personer: hrr Aug. Abramson, Edv. Heyman J:or, James J. Dickson, Ekman & Co., A. Fröding & Co., Leopold och […]

Kommentera