Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

oktober 2014

David Amija

Endast för medlemmar

Johan Alströmer

Endast för medlemmar

Släkten Alströmer

Alströmer, släkt, härstammande från borgaren i Alingsås Tore Karlsson, d 1702, far till kommerserådet Jonas Alström, adlad Alströmer 22 nov. 1751. Av dennes söner uppnådde Patrik och Klas A. 27 dec. 1778 friherrlig värdighet.

Patrik A. blev stamfader för den ännu fortlevande friherrliga ätten, till vilken hans sonson, statsrådet Karl Jonas Oskar A. hörde; ättegrenen innehar f. n. disponentskapet över Östads egendom och barnhus i Västergötland, vilket enligt förordnande av stiftaren, den bekante Göteborgsköpmannen direktören Niklas Sahlgren, skall utövas av en bland hans arvingar, som själv äger utse sin efterträdare. Den adliga ätten utslocknade på svärdssidan med Jonas A:s son Johan A.

Mindre vidsträckta allmänna intressen och förbindelser än. bröderna ägde Jonas A:s andre son, August A. (f. 1735, d 1773), men han torde ha stått främst i praktiskt sinne, handlingskraft och affärsbegåvning. Efter att tidigt ha ägnat sig åt köpmansyrket, blev han 1764 måg till Niklas Sahlgren och ingick som delägare i dennes firma. For Alingsåsverken var han, ehuru med betydande uppoffringar, ett kraftigt ekonomiskt stöd; i gengäld sökte han verka för en på sundare ekonomiska principer grundad drift och blottade i sin kritik med skärpa och klarhet det för affären fördärvliga i subventionssökandet hos ständerna.

Text från SBL.

Clas Alströmer

Endast för medlemmar

Patrick Alströmer

Endast för medlemmar

Jonas Alströmer

Endast för medlemmar

Göran Johansson

Göran Johansson

Göran Johansson, 2005

Göran Johansson, tidigare ibland kallad Göteborgs starke man, föddes 31 augusti 1945 i Gamlestadens församling i Göteborg och dog den 23 oktober 2014.

Han växte upp i en tvåbarnsfamilj i Gärdsås mellan Kortedala och Bergsjön. Pappan var snickare och mamman städare på SKF. Efter folkskolan gick Göran Johansson SKF:s fyråriga verkstadsskola där han utbildade sig till reparatör. Vid 26 års ålder, 1972, blev han ordförande för verkstadsklubben (Svenska Metallarbetarförbundet) vid företaget. Tre år senare blev Göran Johansson arbetstagarrepresentant i bolagets styrelse, där han satt kvar till 2008, hela 33 år. 1988 lämnade han uppdraget som klubbordförande på SKF. Under många år vara han också ordförande i Metalls avdelning 41 i Göteborg (numera avdelning 36). Som medlem i klubstyrelsen på Saab-Scania i Göteborg hade undertecknad under 1980-talet en hel del heta debatter med honom på Metall 41:ans redskapsmöten. Det var mycket vi inte var överens om.

1970 blev Göran Johansson ordförande för Göteborgs SSU-distrikt:

– Som SSU-ordförande blev han tidigt uppmärksammad. Han var väldigt driven och engagerad och uppfattades som en coming man, berättar Sven Hulterström som då var förste ombudsman för Göteborgs arbetarekommun och som senare blev ordförande för arbetarekommunen, riksdagsledamot och statsråd.

Det blev sen snabbt olika förtroendeuppdrag. Inför valet 1970 stod Göran Johansson för första gången på kommunens valsedel. Han var då 25 år gammal. Trots att han var relativt ung blev han året därpå ledamot i kommunfullmäktige. 1974 fick han sitt första tunga uppdrag då han blev vice ordförande för Energiverken. 1976 kom han med i kommunstyrelsen och året därpå blev han ledamot i styrelsen för Liseberg.

I början av 1970-talet satt han även i SSUs förbundsstyrelse.

1971 blev han invald i Göteborgs kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Snart blev han även suppleant i kommunstyrelsen. 1980 hoppade han av de kommunalpolitiska posterna, men återkom redan 1982. 1988 fördes han fram som socialdemokraternas kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande. Han accepterade efter en viss tvekan och ledde Göteborgs kommunstyrelse i första vändan till valet 1991 och i den andra från 1994 till 2009. Under denna tid kallades han ofta för ”Göteborgs starke man”.

Göran Johansson hade en lång rad uppdrag i och var ledamot i flera kommunala bolags styrelser, däribland Lisebergs AB, Göteborg & Co och Business Region Göteborg AB.

Han var ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse under många år och i partiets högsta organ, det verkställande utskottet (VU) till 2005.

2001 spelade han en central roll vid EU-toppmötet i Göteborg och i samband med fler av möten och demonstrationeran genom att vara tillmötesgående mot fredliga demonstranter. I efterhand vägrade han delta i hyllningskörerna för polisen även om han inte hade nånting till övers för de som deltagit upplopp och förstörelse. Han var en av mycket få viktiga politiker som var kritisk till polisens agerande.

År 2005 lämnade Johansson sitt uppdrag som ledamot i socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott (VU). I samband med det kritiserade han Göran Persson för toppstyrning av partiet:

– Göran är en av de som mest har personifierat facklig-politisk samverkan. Med en fot i sitt älskade SKF och en fot i kommunpolitiken fick han en unik ställning i arbetarrörelsen, säger Karl Petter Thorwaldsson.

Mellan 1997 och 2005 satt Göran Johansson också i Socialdemokraternas mäktiga Verkställande utskott, VU. Han lämnade i protest när amfibieregementet i Göteborg lades ner av Göran Perssons regering.

Anneli Hulthén beskriver Göran Johansson som en person som hade stor förmåga att skapa goda relationer och förtroende i olika läger i samhället.
– Hans engagemang för de svaga i samhället, också på andra platser i världen, var starkt, säger hon i kommentaren.
– Göran spelade också en stor roll för Socialdemokraterna nationellt och var under många år ledamot i verkställande utskottet.

2008 var sista året han var ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg. I november valdes Anneli Hulthén till hans efterträdare och hon tillträdde i början av 2009. Johansson satt kvar i Göteborgs kommunfullmäktige till mandatperiodens slut (2011). Hans dotter Anna Johansson är infrastrukturminister (S) och ordförande för Göteborgs partidistrikt.

Euphrosyne Abrahamson

Endast för medlemmar

August Abrahamson

Endast för medlemmar