Waterloo

Del 12 av 15 i serien Nylöselanderierna

Ett landeri i nuvarande Gamlestaden i Göteborg, då 12:e roten fastighet 10 B,  som år 1880 avstyckades från landeriet Marieholm. Arrendet köptes av grosshandlaren H.J. Matsson. Han sålde det vidare år 1883 till Göteborgs Arbetshem för kvinnor, en förening för att hjälpa prostituerade att komma tillbaks till ett vanligt liv. Föreningen hade dock startat redan 1876:

Den verksamhet, som nu skall upptagas i det nya hemmet, tog sin början år 1876. På uppdrag af Lutherska missionsföreningen sammanträdde detta år fru Robert Dickson, fru rektorskan Heurlin och fru Hollinus samt d:r Wretlind och dåvarande kandidat Österman för att såsom en själfständig styrelse taga den ifrågavarande verksamheten om hand. Och beslöt man kalla densamma Magdalenastiftelsen. År 1879 invaldes fru Isabella Carlander i styrelsen, i hvilken hon ännu kvarstår.

Till en början utackorderades flickorna i lämpliga hem dels i staden, dels på landet, men redan samma år hyrdes ett par rum i Haga, hvilken lägenhet blef medelpunkten för Magdalenastiftelsens verksamhet.

Det nya hemmet har fått åtnjuta rätt betydliga understöd från olika personer i Göteborg, bland annat af fru Robert Dickson, D. Carnegie & C:o och hr August Röhss.

Göteborgs stad löste in landeriet 1904 och året efter flyttade verksamheten till Anneberg i Halland (Tölö socken, idag Kungsbacka kommun). Verksamheten drevs där vidare som Stiftelsen Waterloo Arbetshem, en stiftelse som finns kvar än idag och som har följande ändamål:

Stiftelsens ändamål är att med andligt och lekamligt understöd bistå kvinnor, vilka genom osedlighet blivit i behov av sådan hjälp och själva vill bli upprättade.

Stiftelsen Waterloo Arbetshem har idag en förmögenhet på 8,5 miljoner kronor. Den sköts av finansbolaget Consensus Asset Management.

Staden tycks efter att de övertagit egendomen ha använt Waterloo för socialt boende för fattiga kvinnor med barn. Gården revs 1950.

landerier_ost5

nya_lodose
Detalj ur karta från 1880, Regionarkivet GIV 74b. På kartan syns exempelvis landerierna Ånäs, Marieholm, KristinedalMariedal och Waterloo samt resterna av Nya Lödöses vallgrav vilken löper i en halvcirkel kring Gamlestaden.
Waterloo år 1910
Waterloo år 1910

Andra källor:

Kulturmiljörapport 2018:01, Kulturmiljövision Göteborg förstärkt: Landerierna
CRA Fredberg, Det gamla Göteborg, 1923

Serienavigation<< MarieholmSkräppekärr >>
Advertisements

Ett svar till “Waterloo”

  1. Pingback: En guide till Göteborgs stadsdelar - Gamlestaden och Marieholm | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.