Ahrenbergs

Del 23 av 25 i serien Rederier

Del 23 av 25 i serien Rederier1826 utträdde Theodor Ahrenberg ur den 1826 bildade handelsfirman A.T. Ahrenberg & Co. Han övertog den rederirörelse som handelsfirman tidigare haft. Vid denna tid handlade det om ett tiotal segelfartyg. Med tiden ersattes segelfartygen Läs hela inlägget Ahrenbergs

Advertisements

Concordia

Del 22 av 25 i serien Rederier

Del 22 av 25 i serien Rederier1888 bildades Rederi AB Concordia av Wilhelm R. Lundgren och Justus A. Waller (1848-1930). 1900 lämnade Lundgren företaget för att istället ägna sig åt sitt eget bolag Rederi AB Nike vilket så småningom ledde till Läs hela inlägget Concordia

Reuters rederier

Del 21 av 25 i serien Rederier

Del 21 av 25 i serien RederierGustaf E Reuter (1868-1922) grundade och ägde en lång rad rederier. Han var gift med Sigrid Strömmers. Sönerna Gösta Reuter (1907-1993) och Hakon A Reuter om också att bedriva rederiverksamhet som vuxna. Det handlar om företag som Läs hela inlägget Reuters rederier

Billners Rederi

Del 20 av 25 i serien Rederier

Del 20 av 25 i serien RederierGrundades 1928 som Rederi AB Sylvia i syfte att transportera kol för Billners Kolimport AB (grundat 1919). Omvandlades dock snart till ett tankrederi. Namnet ändrat till Billners Rederi AB år 1945. Grundare av rederiet Läs hela inlägget Billners Rederi

Waterloo

Del 32 av 33 i serien Landerier

Del 32 av 33 i serien LanderierEtt landeri i Gamlestaden i Göteborg som år 1880 avstyckades från landeriet Marieholm och köptes av grosshandlaren H.J. Matsson. Köptes 1883 av Göteborgs Arbetshem för kvinnor, en förening för att hjälpa prostituerade att komma tillbaks till ett vanligt liv.  Göteborgs stad Läs hela inlägget Waterloo

Marieholm

Del 31 av 33 i serien Landerier

Del 31 av 33 i serien LanderierMarieholm var ett landeri i Gamlestaden i Göteborg, där landerimarken. Manbyggnaden revs 1938. År 1860 angavs landeriets areal till 74 tunnland och 15 kappland. Marieholms taxeringsvärde uppgick 1890 till 110 300 kronor och arealen Läs hela inlägget Marieholm

Bellevue (Gamlestaden)

Del 30 av 33 i serien Landerier

Del 30 av 33 i serien LanderierUrsprungligen en del av Gamlestadens landeri (Kviberg).  Bellevue ägdes bland annat av Sally Heyman och Johan Jacob Ekman som köpte in flera av de delar (lotter) som det ursprungliga landeriet varit delat i.  Såldes ihop med Kviberg Läs hela inlägget Bellevue (Gamlestaden)

Kviberg

Del 29 av 33 i serien Landerier

Del 29 av 33 i serien LanderierUrsprungligen en del av Gamlestadens landeri (Kviberg). I slutet av 1700-talet ägt av Christian Lund och därefter av bland annat Laurent Tarras, Carl Gustaf Brusewitz, Peter P. Ekman, Gustaf Henrik Ekman och Johan Jacob Ekman (Janne Läs hela inlägget Kviberg

Gamlestadens landeri (Mariedal)

Del 28 av 33 i serien Landerier

Del 28 av 33 i serien LanderierLanderi som låg där den gamla och tidigare SKF-fabriken ligger idag. Skapades vid upplösningen av Nylöse stad och omfattade de nordöstra delarna av den tidigare staden. Från början kallat Kviberg eller Gamlestadens landeri, senare Mariedal. Läs hela inlägget Gamlestadens landeri (Mariedal)

Kristinedal

Del 27 av 33 i serien Landerier

Del 27 av 33 i serien LanderierLanderi som etablerades redan på 1600-talet vid Nylöses upplösning som stad. Från början var det uppdelat på flera smålotter som förenades till en enhet först vid mitten av 1700-talet. Enligt uppgifter från 1760-talet anläggs Läs hela inlägget Kristinedal