Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Vidkärr

Gård som till en början sannolikt låg på mark tillhörig Torpa by. Därefter ägd av Hospitalet i Nya Lödöse och senare av Hospitalet i Göteborg. 1772 friköptes gården av brukarna varefter den samma år såldes vidare till Lars Quiding. Ägdes av familjen Quiding under större delen av 1800-talet. Lars Quiding ägde också Fräntorp åren 1754-70. Under denna tid utvidgades gården genom en rad köp av mark, däribland hela Torpa by. Hela Vidkärr inklusive Torpa by köptes sent på 1800-talet av Säfveåns AB.

Vidkärr

Vidkärr

Säfveåns AB sålde så småningom, förmodligen 1926, hela Vidkärr inklusive Torpa till Göteborgs stad. På 1950- och 60-talet var herrgården ungdomsgård och idag är det bland annat en förskola i lokalerna.

Vidkärr

Vidkärr idag

Serienavigation<< KålltorpSävenäs >>
Advertisements

2 Responses to Vidkärr

  1. […] område där Björkekärr idag ligger var från början utmarker till Fräntorp, Torpa by, Vidkärr och Kålltorp. Senare tillhörde det Fräntorp. Det inkorporerades med Göteborgs stad 1922 i […]

  2. […] Vidkärr var en gård som från början sannolikt tillhörde Torpa by men sen blev en separat enhet. Ägorna som låg öster om nuvarande Kaggeledsgatan, norr och väster om nuvarande Lindhultsgatan och naturområdet mellan Torpa och Vidkärr började bebyggas i början av 1920-talet och de första husen i Vidkärrs villastad var klart 1922. För en del personer inkluderas även Torpa i Vidkärr. Länge hörde hela området till den officiella stadsdelen Sävenäs vilket också inkluderade Torpa och Fräntorp. […]

Kommentera