Vidkärr

Del 6 av 14 i serien Gårdar i Örgryte

Gård som till en början sannolikt låg på mark och kan nog anses ha varit en del av Torpa by. Därefter ägd av Hospitalet i Nya Lödöse och senare av Hospitalet i Göteborg:

Knappt hundra år efter den nya stadens tillkomst ändrade Johan III i Nya Lödöses privilegier och lade fler gårdar och jordbruksmarker under stadens kontroll. I Stenströms bok ”Örgryte genom tiderna” berättas att ”År 1573 höra fyra gårdar i Torpa under Stadens privilegier i Nylöse. Dessa fyra Torpagårdar utgjorde tillsammans det hemman Vidkärr, som Johan III 1572 förlänat Nylödöse jämte 10 gårdar i Härlanda och lika många i Kviberg. Vidkärr lades dock efter några år under hospitalet” (Stenström del 1 s. 17) Men det stämmer inte riktigt med händelseförloppet enligt vad Rydqvist och Wilhelmsson har kommit fram till. Dels ingick tre, inte fyra gårdar av Torpa by, dels blev aldrig kungens plan verklighet då Torpagårdarna aldrig lades under staden. Vidkärr däremot kom att tillhöra staden och senare läggas under Göteborgs hospital. (Rydqvist s. s.5-6, Wilhelmsson).

De två familjer som brukade Vidkärr åt Hospitalet kunde inte försörja sig enbart på jordbruk utan bedrev också åkerirörelse. 1772 friköptes gården av brukarna, en var bonden Anders Larsson. Tio år senare såldes gården vidare till buntmakaren (körsnären) Lars Qviding (Quiding):

De båda delarna av Vidkärrs gård kom att förenas till en då handelsmannen Lars Quiding i Göteborg 1782 köpte gården av Olof Pettersson och hans hustru Christina Larsdotter samt den andra hälften av arvingarna efter bonden Anders Larsson. Quidin hade året innan köpt Torpa Sörgård och 5/8 mantal av Torpa Mellangård och genom köpet även av Vidkärr hade han skaffat sig en större jordegendom. Quiding var inte jordbrukare utan hade vunnit burskap som buntmakare (körsnär) i Göteborg.

Lars Qviding ägde också Fräntorp åren 1754-70. Han var sannaolikt den som uppförde Vidkärrs ännu existerande mangårdsbyggnad. Lars Qviding dog 1790. Änkan, Brita Benedicta Forshell, fortsatte att driva gårdarna efter mannens bortgång tillsammans med sin nya man kofferdikaptnenen Halvard  (Halfwor) Frisk. Senast 1810 hade dock Vidkärr med de underlydande Torpagårdarna förts över till Lars Qvidings son Lorentz Qviding som ägde dem fram till sin död 1849. Under en kort period mellan 1829 och 1834 överläts Torpa-gårdarna till svågern Carl Westerlund.

Efter Lorentz Qvidings död 1849 tog sterbhuset hand om gårdarna under några år innan Johan Peter Qviding övertog ägandet av Vidkärr med de båda Torpagårdarna. Han kom över gårdarna, dels genom arv och dels genom köp från moderna Anna Sophia Qviding.

Vidkärr 1875
Vidkärr 1875

Johan Peter Quiding sålde 1875 1/2 Torpa Mellangården till Säfveåns AB för 30 000 kronor och vid sekelskiftet 1900 resterande del av Mellangården samt Torpa Sörgården och Vidkärr till samma bolag.

Vidkärr
Vidkärr
Vidkärr och Torpa by 1921
Vidkärr och Torpa by 1921

Säfveåns AB sålde så småningom, förmodligen 1926, hela Vidkärr inklusive Torpa till Göteborgs stad. På 1950- och 60-talet var herrgården ungdomsgård och idag är det bland annat en förskola i lokalerna.

Serienavigation<< Skår ÖstergårdenSävenäs >>
Advertisements

2 Replies to “Vidkärr”

  1. Pingback: En guide till Göteborgs stadsdelar - Björkekärr | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: En guide till Göteborgs stadsdelar - Munkebäck, Vidkärr och Sävenäs | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.