Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stora Gårda

Stora Gårda är en herrgård i Örgryte i Göteborg som har en lång historia. Den äldsta noteringen hittills återfinns i Gustaf Olofsson Stenbocks jordebok av år 1550.

Gården går i äldre tider under många benämningar, Gorde, Gåhla, Gåla, Gårda och Stora Gårda. Från 1550-1633 brukades gården av skattebönder. År 1633 köpte Göteborgs ”borgmästare” Nils Börjesson gården av arvingarna till den siste skattebonden.

När Nils Börjesson adlades år 1647 (enligt Adelskalendern adlades han aldrig, däremot sönerna år 1643) och antog namnet Drakenberg blev gården herrgård. Den östra flygeln byggdes år 1756 av major Olof Giers och på 1830-talet då Ludvig Dümling var ägare tillkom den mindre källaren. Veranda och trapphus byggdes av grosshandlare Oskar Larsson på 1880-talet och burspråket på södra sidan byggdes av stadsingenjören Albert Lilienberg år 1922.

Den intilliggande Egmontsgatan har uppkallats efter stadsmäklaren Petter von Egmont, som bodde på Stora Gårda i början av 1700-talet. Under 1850- och 1860-talen ägdes gården av industrimannen Carl David Lundström.

De senaste 100 åren har huset ägts av flera svenska formgivare och arkitekter, däribland Ingrid Wallberg.

Stora Gårda

Stora Gårda herrgård

Serienavigation<< KärralundSkår (östra Skår) >>
Advertisements

2 Responses to Stora Gårda

  1. […] gifte hon sig med arkitekten Albert Lilienberg och flyttade till Stora Gårda i Örgryte. Lilienberg hade då arbete som förste stadsplaneingenjör i Göteborg och Wallberg […]

  2. […] de områden som bebyggdes låg Stora Gårdas marker kvar. Delar av dessa avstyckades långt senare och bebyggdes på 1970-talet med […]

Kommentera