Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Södra Burgården

Del 20 av 32 i serien Landerier

Södra Burgårdens landeri bildades vid delningen av Burgårdens landeri varvid den nya huvudbyggnaden byggdes vid ån strax intill Underås bro. Delningen skedde vid mitten av 1800-talet. På Södra Burgården bedrevs bryggeriverksamhet Bryggeriverksamheten övertogs från Jakob Dahl av Sven Axel Svensson och det leddes senare under en längre tid av hans styvson, Johan Leonard Björkfeldt, som studerat bryggeriverksamhet i Tyskland. Denne var också tecknare och har dokumenterat Göteborgs stad i en rad teckningar.

Arvingarna till S.A. Svensson avträdde Södra Burgården till Göteborgs stad år 1881 för 181 110 kronor. 1906 försvann landeriet delvis när Burgårdskolonin anlades och 1923 försvann resten på maskinhallarna för Göteborgsutställningen byggdes.

Södra Burgården

Södra Burgården

Andra källor: CRA Fredberg, Det gamla Göteborg

Serienavigation<< Burgården (Norra Burgården)Redberg (Reberg) >>
Advertisements

3 Responses to Södra Burgården

  1. […] (1815-1848) Föräldrarna skildes 1828 och modern gifte om sig med bryggaren Sven Axel Svensson på Södra Burgården i Göteborg. Han studerade vid Chalmerska Slöjdskolan, varifrån han utexaminerades år 1853. Så […]

  2. […] och ägdes av bryggaren Sven Axel Svensson som också innehade grannfastigheten, landeriet Södra Burgården. Överläts på Göteborg stad i början av 1880-talet, efter att S.A. Svensson ättlingar låtit […]

  3. […] På Tegelbruksängen låg en mängd landerier, av dessa finns bara Stora Katrinelund och Liseberg kvar idag. Några andra var Hedås (Stora Hedås), Rosengård, Lilla Hedås, Burgården (Norra Burgården) och Södra Burgården. […]

Kommentera