Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

One Response to Lazarus om Charles Dickson

  1. […] den 3 juli 1866, hvarvid till styrelseledamöter utsågos herrar J. W. Wilson, D. O. Francke, Charles Dickson, Jac. Elliot, Olof Wijk och C. O. Kjellberg samt till suppleanter herrar Aug. Röhss, J. Ed. […]

Kommentera