Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

One Response to Lazarus om John Hall d.ä.

  1. […] och trävaror samt importerade stenkol, smör och korn i vilken han som anställd bokhållare hade John Hall d.ä. (1735-1802). Denne fortsatte verksamheten i en egen firma när George Carnegie lade ner sin firma […]

Kommentera