Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

One Response to Lazarus om Carl Fredrik Wærn d.ä.

  1. […] Fredrik Wærn, född år 1819 i Göteborg, var son af den bekante politikern i borgarståndet Carl Fredrik Waern d. ä., hvilken var en af ståndets mest betydande krafter och på sin tid jämte Tore Petré de liberales […]

Kommentera