Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

3 Responses to Lazarus om Bengt Erland Dahlgren

  1. […] Bengt Erland Dahlgren […]

  2. […] senare Lindenhof, på 10 år för 900 rdr/år. 1857 arrenderade trä- och järnexportören Bengt E. Dahlgren villan Solsidan på 50 år och betalade 30 000 kr. För fabrikören Mendel E. Delbanco byggdes […]

  3. […] Uddeholms järnexport då Uddeholm inte lyckats skriva ett nytt avtal med sin tidigare exportör B.E. Dahlgren. 1872 tog firman också över exporten från Hellefors bruk som tidigare skötts av Ekman & Co […]

Kommentera