Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Lazarus om John West Wilson

  1. […] Wilson, Sons & Co. (Wilson Line) trafik över Nordatlanten till USA och New York.  Hans son John West Wilson flyttade till Göteborg och etablerade en rörelse, J. W. Wilson, ökade affärerna snabbt och […]

  2. […] Verkstads AB. De största ägarna i detta bolag var James Keiller, Olof Wijk d.y. och redaren J.W. Wilson. James Keiller var VD från starten. I början av 1870-talet var arbetsstyrkan uppe i 800 personer, […]

Kommentera