Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

One Response to James Dickson junior, brukspatron och baggbölare

  1. […] medel till uppförande av arbetarbostäder. Donationen offentliggjordes 1859 då de tre sönerna James Dickson, Edward Dickson och Charles Dickson förklarade sig beredda att tillmötesgå faderns vilja men […]

Kommentera