Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Gamla Varvet

  1. […] Varvet Viken till Ambrosius Landgren. 1826 tog Landgrens över Viken för gott, slog ihop det med Gamla varvet och etablerade en med Kusten konkurrerande verksamhet. Bägge varven sysslade främst med […]

Kommentera