Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Amijas plantage

  1. […] var ursprungligen ett landeri som från slutet av 1600-talet i flera generationer tillhörde släkten Amija. Källarmästare […]

  2. […] stad då staden ägde marken. I området låg nöjesetablissemang som Vauxhall, landerier som Amijjas plantage och hamnanläggningar inklusive så kallade masthamnar. Träindustrier i området tillverkade […]

Kommentera