Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Steen – F.O. Peterson & Söner

Del 6 av 6 i serien Bygg- och fastighetsbolag

Göteborg äldsta fortfarande existerande byggföretag är F.O. Peterson & Söner. Det grundades redan 1870 av byggmästaren F.O. Peterson som tog uppkonkurrensen med de tyska och tyskättade byggmästare, exempelvis  Philip Jacob Rapp, August Krüger och Joachim Dähn som då dominerade byggandet i Göteborg. Det var dessa företag som i stort sett byggde allt i som blev Göteborgs äldre stenstad, dvs nuvarande Vasastaden, Lorensberg, Heden och nedre Johanneberg. 1913, det år då företaget tycks ha blivit aktiebolag, var bolaget F.O. Peterson & Söner tillsammans med A. Krüger & Son och August Almqvist de största byggmästarna/byggföretagen i Göteborg.

F.O. Peterson

F.O. Peterson

Ägare till F.O. Peterson & Söner år 1913 var F.O. Peterson och hans söner R. Steen och Sven (O.) Steen. 1947 var Jan Steen (1914-2003) och hans far Sven Steen (1877-1952) engagerade i bolaget. Familjen Steen är än idag ägare av företaget och i styrelsen sitter idag Jonas Steen (1962-), Sven Steen (1947-) och Sofie Steen Mattsson. Jonas Steen och Sven Steen den yngre är söner till Jan Steen. Jonas Steen har även en del andra uppdrag, exempelvis i en del stiftelser och föreningar. En av dem är Stadsmissionen.

Moderbolag i koncernen är FO Arkitektkontor AB som väl är fortsättningen på det arkitektkontor som den äldre Sven Steen innehade. Företaget har idag cirka 180 anställda och är följaktligen ett ganska litet bolag.

Andra källor:
Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Serienavigation<< Erik Selin
Advertisements

6 Responses to Steen – F.O. Peterson & Söner

  1. […] Jacob Rapp (1820-1917) var en av de stora byggmästarna i 1800-talets Göteborg vid sidan av F.O. Peterson, August Krüger och Joachim Dähn. Bland hus som P.J. Rapp byggt märks Kammarrättens hus på […]

  2. […] Sofierogatan 3 i Jakobsdal. Byggnaden ritades av arkitekt Rudolf Steen (1872-1926), byggdes av  F.O. Peterson & Söner och stod klar 1915. 1909 hade firman 100 anställda och efter att fabriken byggts ut kraftigt […]

  3. […] ritades av Vilhelm Mattson och uppfördes 1934–1935 (togs i bruk på hösten av byggnadsfirman F O Peterson & Söner för ett dotterbolag till Bröderna Kanold, Fastighets AB […]

  4. […] 1909-12 efter ritningar av arkitekt Hans Hedlund och invigdes den 13 maj 1913. Byggnadsfirman F O Peterson & Söner var […]

  5. […] då av sju hus. Sjömannasällskapets tomt bebyggdes i etapper. Byggnaderna uppfördes av firman F O Peterson & Söner (ägt av familjen Steen) och ritades av arkitekter med nära anknytning till firman. I dag är […]

  6. […] mekaniska verkstad, disponent J. G. Busck på Almedahl, bryggare J. W. Lyckholm, byggmästare F. O. Peterson samt Sven Almqvist och förutvarande disponenten på Lindholmen, Emil Telander, som 1885 […]

Kommentera