Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Wallenstam – gynnades av miljonprogrammet

Del 1 av 6 i serien Bygg- och fastighetsbolag

Lennart Wallenstam (1909-2006) föddes på Björkö i Göteborgs norra skärgård. Han började som ung som byggnadsarbetare på Bergendahl & Höckert men 1944 startade han en egen byggnadsfirma med en arbetskamrat, Olsson & Wallenstams Byggnadsfirma. De första husen byggde man i Skytteskogen i Kungsladugård och därefter byggdes några lite större hyresfastigheter på Hisingen.

Efter några år lämnade Olsson samarbetet och Lennart Wallenstam Byggnads AB bildades. Lennart Wallenstam själv var VD i företaget fram till 1991 då sonen Hans Wallenstam tog över. Bolaget växte med Göteborg och under miljonprogrammet byggde man stora hyresfastigheter och hela områden i Majorna, Mölndal och Kållered. När byggandet för miljonprogrammet var klart och olika regleringar på bostadsmarknaden togs bort på 1970-talet avvecklade Wallenstam byggverksamheten och blev ett renodlat fastighetsbolag.

Lennart Wallenstam

Lennart Wallenstam

Bolaget var ett av få och ett av mycket få börsnoterade fastighetsbolag som överlevde fastighetskraschen i början av 1990-talet. Dett gjorde man med stöd från den bank man anlitade. Förmodligen var väl också bolagets belåning lite lägre än många andras. Under 1990-talet hade sedan företaget en stark tillväxt av värdena i sina fastigheter som främst fanns i de tre storstadsområden. Ägandet i Malmö avvecklades dock i slutet av 1990-talet. På 2000-talet har det av familjen Wallenstam kontrollerade bolaget återigen börjat bygga bostäder.

Wallenstams är en av Göteborgs största fastighetsägare och dominerar ägandet längs med stadens paradgata, Kungsportsavenyn (allmänt kallad Avenyn). Samtidigt har man som hyresvärd också mer klagomål än andra stora fastighetsägare. Något som tyder på att man kan inte är den allra bästa värden direkt. Möjligtvis är detta ett resultat av de stora besparingar bolaget tvingades till för att överleva fastighetskraschen. Bolaget är dessutom känt för att spekulera i övervärden och sälja fastigheter för bostadsrättsomvandlingar.

Förutom att familjen är fast förankrad inom Missionskyrkan i Göteborg har man också historiskt haft mycket goda förbindelser med stadens politiska beslutsfattare inom socialdemokraternas led. Allt från Erik Johannesson (murare, stark man i Riksbyggen och andra allmännyttiga eller kommunalt ägda fastighetsbolag i Göteborg på 1950- och 60-talen) till Gunnar Larsson (kommunalråd med mera). Den när förbindelsen till höjdare eller tidigare höjdare inom socialdemokratin har även kunnat ses i bolagets styrelse.

Hans Wallenstams syster Agneta Wallenstam är pastor i Missionskyrkan, närmare bestämt i Betlehemskyrkan i Göteborg på vars äldreboende Lennart Wallenstam bodde när han var gammal. Det fanns tidigare också en annan byggmästare i Göteborg som både var släkt med Wallenstam och kopplad till Missionskyrkan, nämligen Torild Alexandersson. Denna firma gick dock under i 1990-talets fastighetskris.

Läs mer: GP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, E24_1, 2, SVD, EX, AB, Pixbo.se, Fastighetsvärlden, FSVE1, 2, AV, Hällekiskuriren, Goda Nyheter, Fastighetsaktien, Byggvärlden,

SerienavigationErnst Rosén – en av de stora fastighetsägarna >>
Advertisements

One Response to Wallenstam – gynnades av miljonprogrammet

  1. […] Fastighets AB Myran ägt av Lennart Wallenstam AB övertog husen och förvaltningen år 1970 samtidigt som de två landshövdingehusen revs vid Paradisgatan. En diskussion började om kvarterets sanering. År 1975 upptogs Sjömansgatan 5 och 7 i det kommunala bevaringsprogrammet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. För övriga byggnader inlämnades rivningsansökan 1977. En ny stadsplan fastställdes 1977 för kvarteret. År 1978 föreslogs samtliga byggnader till byggnadsminnen. Länsstyrelsen beslutade dock att utredningen endast skulle gälla Sjömansgatan 5 och 7. Övriga hus revs under kraftiga protester från de boende. Bland annat ockuperades Hedvig och Adolf Florells minne. Ockupanterna bars dock  ut av polisen efter några dagar varefter huset revs. […]

Kommentera