Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

9 Responses to Makeléer

  1. […] tidigare ägare till gården märks Gustaf Adolf Macklier. Han var på den tiden Göteborgs kommendant.Senare ägdes gården av Ludvig von Saltza […]

  2. […] Särö var ursprungligen kronohemman till 1651, då Hans Makeléer (Maclean) på Gåsevadholms slott bytte till sig det av kronan för att senare sälja det till […]

  3. […] talrika till antalet, men af dess mera framstående art. Främst märkes den adliga släkten Macklier (Maclean) och vidare Spalding, Sinclair, Kinnaird, Hepburn, Kennedy och Hitchens. Under […]

  4. […] inom det centrala vallgravsområdet i Göteborg, privilegierad av drottning Kristina för Hans Macklier och Adrian Anckarhielm. Den gick i nuvarande Södra Larmgatans riktning från Magasinsgatan mot […]

  5. […] 1, tomt 28, Repslagargård, Macklier, Anckarhielm, Drake, Brehmer, Hall Rote 1, tomt 29, Hasselgren, Nitau, Brockman, Svalin, Beckman, […]

  6. […] Palm, Tarras, Gren, Holmberg, Björkbom Rote 5, tomt 38, Cabeliau, Kagg, Håkanson, Braunjohan, Macklier, Seth, Tellander, Selle, Strokirk, Falleij, Kuyhl, Arens, Helmond, Utfall, Rancke, Vignaulx, […]

  7. […] nya staden Karl IX:s Göteborg. I början av 1700-talet var säteriet residens åt landshövding David Makeléer (död […]

Kommentera