Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

3 Responses to Göthenstierna

  1. […] Peter Tillroth, Överinspektör, Gbg 5:52, 10980, 6420, 17400 […]

  2. […] Gathenhielm led av en höftskada som innebar att han tvingades använda kryckor och tillbringade förmodligen av denna anledning inte mycket tid till sjöss. Sannolikt hade han någon form av reumatisk sjukdom. Istället fungerade han i huvudsak som administratör och redare för kaperiverksamheten. I många fartyg fanns också andra investerare, däribland Olof Knape (inte samma person som Olof Strömstierna, de två förväxlas mycket ofta och har förväxlats också på Wikipedia), David Amija, Wilhelm von Utfall och Peter Tillroth. […]

Kommentera