Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

5 Responses to Gripenstedt

  1. […] ligger i hörnan Norra Hamngatan 10 och Smedjegatan 7-9 och husets äldsta delar är från 1669 då Bryngel Radhe efter en brand lät bygga stenhuset och där inrättade krogen Kronan. Efter faderns död övertog […]

  2. […] kaparfregatten Carolus XII från 1711. Ägare till Carolus XII var Sebastian Tham, Hieronymus Gripenstedt, Matthias Schildt, David Amija och Alexander […]

  3. […] Tham, Pike (Peik), Alströmer, Björnberg, Arfvidson, Evers, Röhss, Thamska huset Rote 5, tomt 58, Radhe, Båthman (Palmencrona) Rote 7, tomt 53, Brandt, Woldenberg, Bieder, Almroth, Rancke, Holterman, […]

Kommentera