Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

4 Responses to Gripenstedt

  1. […] ligger i hörnan Norra Hamngatan 10 och Smedjegatan 7-9 och husets äldsta delar är från 1669 då Bryngel Radhe efter en brand lät bygga stenhuset och där inrättade krogen Kronan. Efter faderns död övertog […]

  2. […] kaparfregatten Carolus XII från 1711. Ägare till Carolus XII var Sebastian Tham, Hieronymus Gripenstedt, Matthias Schildt, David Amija och Alexander […]

Kommentera