Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Abraham Grill

Abraham Grill d.y. (1707-1768) var son till Abraham Grill d.ä. (1674-1725) och kom från den del av släkten Grill som tillhörde Stockholms köpmannaelit, den så kallade skeppsbroadeln. Han började sin karriär som svensk konsul i Helsingör 1733-1736 och gifte sig där 1735 med Anna Maria Petersen (1713-1754), också hon från en mycket välkänd köpmannasläkt i Stockholm och Göteborg. Familjen flyttade till Göteborg 1746 och Abraham Grill startade ett handelshus i staden. Han hade nära kontakter både med Carlos & Claes Grill i Stockholm och Anthony & Johannes Grill i Amsterdam. 1746 utnämndes han till direktör i Ostindiska kompaniet.

Grills handelshus stod för all kopparexeport som förekom i Göteborg. Det var inte ofta det förekom utan enbart vissa år. Exempelvis 1760 då Abraham Grill exporterade 100 ton. Dessutom exporterade firman mindre mängder järn, 140 ton 1752 och 180 ton år 1760. Sannolikt deltog Grill även i exporten av te då han vara mycket engagerad i Ostindiska kompaniet.

Abraham Grill hade många barn. Sonen Lorentz Grill (1737-73) blev hans partner 1761 och tog över firman vid faderns död 1768. Med nya partners fick firman då namnet Lorentz Grill, Petersén & Co. Sonen Claes Grill (1750-1816) slog sig ner som köpman i London 1770, där han blev generalkonsul år 1777. Han var delägare i firman Lindegren son & Grill. Anna Johanna Grill (1753-1809) var gift med kusinen Adolf Ulric Grill från Stockholm, dottern Christina Maria Grill (1739-1818) gifte sig så småningom med Gustaf Tham (1724-81), direktör i Ostindiska, nära vän och affärspartner med hennes bror, Jean Abraham Grill (1736-1792), superkargör och direktör i Ostindiska kompaniet. Dottern Anna Maria Grill (1747-1812) var gift med Fredrik Preiss (1734-88), kommissionssekreterare i Haag.

Abraham Grill d.y.

Abraham Grill d.y.

Serienavigation<< Samuel SchutzLamberg >>
Advertisements

8 Responses to Abraham Grill

  1. […] var Magnus Lagerström (1691-1759), tidigare sekreterare i kompaniet, Anders Plomgren (1700-66), Abraham Grill (1707-63) och Carl Broman (1703-1784). När Ankarcrona dog 1750 ersattes han av Axel Rutger Sparre […]

  2. […] direktör i Svenska Ostindiska kompaniet samt bruksägare. Äldste son till köpmannen Abraham Grill d.y. (1707-1768) och Anna Maria Petersen (1713-1754). Han växte upp i Helsingör, där fadern var […]

  3. […] kompaniet eller sillboomen på den svenska västkusten såsom Sahlgren & Alströmer, Abraham Grill, Martin Holterman, John Wilson. John Hall, Peter Bagge, Christian Arfvidson och Vincent Beckman. […]

  4. […] Örtegren, Coopman, Riksbankshuset Rote 4, tomt 113, Wernle, Lillia, Braun Johan, Cederflycht, Grill, Tham, Arfvidson, Roos, Sjöberg, Drottninggatan 30 Rote 4, tomt 114, Wernle, Kock, Arfwedsson, […]

  5. […] därpå. Omkring år 1750 köptes fastigheten av direktören vid Svenska Ostindiska Companiet, Abraham Grill d.y. Under åren 1755–1760 hyrdes trähuset på gården ut till Svenska Frimurare Orden Göta […]

  6. […] landshövdingen, friherre Jakob Ludvig von Saltza, död 1763, direktören för Ostindiska Kompaniet Abraham Grill, död 1768 och riksdagsman Volrath von […]

Kommentera