Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

One Response to Johanneberg

  1. […] måste monteras ner för att senare monteras upp igen på grund av bygget av Västlänken är Johannebergs landeri vid Korsvägen. Huvuddelen av den nuvarande huvudbyggnaden är från slutet på 1800-talet, men […]

Kommentera