Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Johanneberg

  1. […] måste monteras ner för att senare monteras upp igen på grund av bygget av Västlänken är Johannebergs landeri vid Korsvägen. Huvuddelen av den nuvarande huvudbyggnaden är från slutet på 1800-talet, men […]

  2. […] Marieberg, Kristinelund, Lyckan och Lorensberg. Lite längre åt sydöst låg Johanneberg och […]

Kommentera