Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Götaberg

Del 6 av 33 i serien Landerier

Landeri vars huvudbyggnader låg där Vasakyrkan återfinns idag. Landeriet hade inga byggnader år 1800, men egendomen är känd från 1780-talet då den var delad i fyra delar.  Perukmakaren Hans Bromberg fick en del 1780, hökaren Jonas Kleberg en del 1784 och ytterligare en del 1786. 1787 inköpte Kleberg också Brombergs del. Den fjärde delen tillhörde hökaren Jöns Svensson-Bergman. 1800 övertog vågmästaren Bengt Sandborg alla fyra delarna. Sannolikt var det han som bebyggde gården.  Hans arvingar sålde landeriet till Johan Jacob Ekman år 1805. År 1808 sålde han det vidare till stadsfältskären Anders Brundin vars arvingar år 1841 sålde till slaktarmästare Johan (också Johannes eller John) Carlsson. Enligt CRA Fredbergs Det gamla Göteborg handlar det dock mer om att arrendekontraktet såldes och köptes.

Slaktmästaren bedrev en mycket framgångsrik slakterirörelse samt export av kött vilket gjorde dem till några av de rikaste i Göteborg. Förutom Götaberg innehade Johannes Carlsson också det närliggande Leontinedal som ska ha legat strax öster om Hvitfeldtska gymnasiet och Gunnebo. Efter att han köpt Gunnebo ska Carlsson Enligt CRA Fredberg ha demonterat och sålt i stort sett allt löst som fanns på och kring slottet inklusive koppartaket.  Detta verkar var en skröna för på Gunnebos hemsida finns inga uppgifter om något sådant, snarare om motsatsen:

Den 15 augusti 1832 såldes Gunnebo på auktion. Köparen hette John Carlsson och var slaktarmästare i Göteborg. Den fastighet han köpte var ganska nedgången. Köpesumman låg på 6 700 riksdaler. Idag vet vi inte så mycket om Carlssons interiöra förbättringsarbeten, men i en värderingshandling från 1837 står ”efter 1833 har egendomen, och i synnerhet karaktärsbyggnaden, med betydlig kostnad blivit försatt i ett prydligt skick.” Carlsson bodde med sin hustru Maria Lovisa mestadels på landeriet Götaberg som låg där Vasakyrkan nu står.

Redan 1837 avtalades försäljning av Gunnebo och Carlsson sålde det upprustade huset till John Barclay för 16 666,32 riksdaler banco.

1866 dog Johannes Carlsson varvid hans son Johan Fritz Carlsson tog över slakteriverksamheten. Johan Fritz Carlsson var bosatt på Leontinedal. Johannes Carlssons dotter var gift med ägaren till Lorensberg, Robert J. Graf.

Landeribyggnaderna på Götaberg revs 1904.

Götabergs ägor gränsade till Lorensbergs ägar i öster, Kristinelund i norr, landeriet Lyckan i söder och Brandtdala i väster.

Andra källor:
CRA Fredberg, Det gamla Göteborg,
Landala i ord och bild, 1962

Serienavigation<< BrantdalaKristinelund >>
Advertisements

2 Responses to Götaberg

  1. […] på auktion till den förmögne slaktarmästaren Johan Carlsson. Carlsson ägde även landeriet Götaberg vid nuvarande Vasakyrkan i Göteborg. Han sålde stora delar av slottets inventarier: möbler, […]

  2. […] tobaksodling. Landerierna i detta område var Anneberg, Ulriceberg, Västra och Östra Brantdala, Götaberg, Marieberg, Kristinelund, Lyckan och Lorensberg. Lite längre åt sydöst låg Johanneberg och […]

Kommentera