Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Gabrielsson – Volvo och Astra

Del 2 av 7 i serien Direktörsfamiljer

I huvudsak handlar det om två bröder som båda blev chef för olika svenska storföretag. Dels Assar Gabrielsson (1891-1962) som var initiativtagare till och VD för AB Volvo från dess start 1927 till år 1956 då han ersattes av Gunnar Engellau. Innan dess hade han varit VD för SKF i Frankrike och försäljningchef för hela SKF. Mellan 1956 och 1962 var han styrelseordförande i Volvo.

Assars bror Börje Gabrielsson var under ungefär samma tid (1927-1957i detta fall) VD för Astra som kom att bli Sveriges största och viktigaste läkemedelsföretag. Han skaffade också aktier i Astra och blev på så sätt väldigt rik. Hans ättlingar som sonen Göran Gabrielsson, barnbarnet Gunilla Margaretha Gabrielsson etc förkommer fortfarande flitigt på listor över de rikaste svenskarna.

Assar Gabrielsson

Assar Gabrielsson

En forskningsfond, Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond, upprättades vid Assar Gabrielssons död och den kontrolleras av Volvo. På Handelshögskolan I Göteborg finns också en gästprofessur i hans namn.

Det två bröderna hade säkerligen nytta av sin släktskap och de spelade en stor roll i svenska näringsliv i över 30 år, men grundade ingen direktörsdynasti. Oftast krävs det dock ett ägande i företagen för att det ska vara möjligt i mer än två generationer och det finns ju detta fall. Men barnen till de bägge bröderna Gabrielsson tycks inte ens vara verksamma i det svenska näringslivet överhuvudtaget. Mer än att Börjes son Göran Gabrielsson verkar spekulera en del i aktier med hjälp av sina stora ärvda förmögenhet och att ett av hans barn, Gunilla Margaretha Gabrielsson i sin tur verkar ha köpt en större jordbruksfastighet tillsammans med sin man Leif Gabrielsson Klevbo. Som de tar mot mindre summor jordbruksstöd för.

Göran Gabrielsson tycks också ha donerat ett av sjöräddningens fartyg på min födelseö, Rörö.

Läs mer: LMV, SDS, NyTeknik1, NyTeknik2, Sportbilen,

Serienavigation<< Gyllenhammar- havremust, Skandia och VolvoJohansson – SKF och Volvo >>
Advertisements

2 Responses to Gabrielsson – Volvo och Astra

  1. […] som omfattade cirka 1 miljon kvadratmeter. Den 1 december 1958 beslutade styrelsen under med Assar Gabrielsson som ordförande, att genomföra ”Arendalsidén” som byggde på ett nybyggnadsvarv och […]

  2. […] Det nya svenska företaget, AB Original-Odhner grundades av bland annat Alexander Odhner och andra medlemmar i familjen Odhner med stöd av Gamlestadens Fabriker och bröderna Sven Wingquist och Erik Wingquist. I styrelsen för det nya företaget ingick till en början Axel Carlander, Sigurd Larsson (Larsson, Seaton & Co), Erik Wingquist, Anders Hellström (Papyrus) och Bengt Fjellman (SKF). Till VD utsågs Hugo Schauman. Han avgick dock redan 1921 och efterträddes av Hans Herlitz. Denne kom att leda företaget i nästan 20 år i nära samarbete med representanter för SKF (Uno Forsberg) och Volvo (Assar Gabrielsson). […]

Kommentera