Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Kåhre – sillhandlare och slaveriprofitör

Lars Kåhre var troligen stockholmare till börden. 1762 kom han till Göteborg, där han först var anställd hos handlandena Christian Arfvidsson och Lorentz Grill. Han var född omkring 1740, fick burskap som handlande i Göteborg i oktober 1764 och dog år 1788.

Han gifte sig första gången med Johanna Charlotta Almroth (1750-73), dotter till kassören i Ostindiska kompaniet Anders Almroth och Elisabet Charlotta Grön. Hans andra hustru var Gustava Törngren (1749-1819). Hon var dotter till tullförvaltaren i Stockholm Petter Törngren och Maria Juliana Alander. Gustava Törngren var syster till direktören i Ostindiska KompanietMartin Törngren.

Lars Kåhre ägde sillsalterier och trankokerier längs med Bohuskusten som exempelvis Flyberget på Björkö, Rörtångens trankokeri och Lilla Lammholmen skärgårdsverk invid Älgön.Han var också delägare i Västindiska kompaniet. Slavplantager i Västindien var stora köpare av saltad sill från Sverige. Kåhre var också under en period Göteborgs störste saltimportör, en position som övertogs av Johannes D:son Wetterling efter Kåhres död. Han drev också handelsverksamhet tillsammans med William Chalmers.

En Sara Charlotta Kåhre var gift med Peter Lamberg (1742-99) och Maria Juliana Kåhre (1778-1845) var gift med Peter Lambergs son, Jan Lamberg (1771-1834), som var delägare i sockerföretaget D. Carnegie & Co från 1803. Jan Lambergs son Gustaf Lamberg (1800-66) var delägare i Carnegie mellan 1828 och 1841. Maria Juliana Kåhre var dotter till Lars Kåhre som enligt uppgifter var herrnhutare i likhet med många andra affärsfamiljer i Göteborg, som exempelvis Ekman,SantessonKjellberg och Matzen. Sara Charlotta Kåhre var troligen syster till Lars Kåhre.

 

Serienavigation<< Beckman – från segelmakare till konsulerWetterling och Militz, sill och rikedom, sill och konkurs >>
Advertisements

7 Responses to Kåhre – sillhandlare och slaveriprofitör

  1. […] Gift med Maria Juliana Kåhre. Sara Charlotta Kåhre var sannolikt syster till handelsmannen Lars Kåhre vars dotter Maria Juliana Kåhre (1778-1845) alltså var gift med sin kusin Jan […]

  2. […] och dog i samma stad år 1799. Son till Johan Anders Lamberg och Elisabeth Söderberg. Gift med Sara Charlotta Kåhre. Sonen Jan Lamberg (1771-1834) var en av grundarna av D. Carnegie & Co medan sonen Anders […]

  3. […] Kapten: Mathias Estbergen Superkargörer: Henrik König, Nicolas Heegh, Gabriel Beyer, Hans Philip Uhrlander, Carl Kåhre […]

  4. […] Friedr. Petersen (sannolikt Fredrik Pettersson) Superkargörer: John Metcalf, Gabriel Beyer, Carl Kåhre, Olof Ström, Volrath […]

  5. […] Carl Johan Treutiger Superkargörer: Christian Tham, Carl Kåhre, Jacob Paulin, Dougald […]

  6. […] (Cahun, Canonhielm), Liedbom, Montin, Sundberg, Rote 3, tomt 24, Wennerstierna, Moberg, Gripman, Kåhre, Dymling Rote 3, tomt 25, Orm (Ormsson), Otterbeck, Lindström & Brattberg, Rote 3, tomt 26, […]

  7. […] 20, Stewart (Styfwert), Treutiger, Henriksson, Schröder, Busck, Granberg, Ahlgren, Söderström, Kåhre, Gumperts hörne, Rote 5, tomt 21, Schmidt, von Saveland, Persson, Habicht, Bagge […]

Kommentera