Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Williamsson – bryggare och handelsmän

Alexander Williamsson I (-1729) blev 1701 handlare i Göteborg. Ett par år senare köpte han en tomt vid hörnet Kronhusgatan och Östra Hamnen (dagens Östra Hamgatan). Där startade han ett bryggeri som med tiden kom att bli rätt omfattande. Han var också redare och spannmålshandlare samt ägde en period Gullmarsbergs säteri i Bohuslän. Detta genom att Christian Ludvig von Ascheberg (1662-1722) drabbades hårt av reduktionen av gods på 1690-talet och fick låna pengar av Alexander Williamsson som sedan då von Ascheberg inte kunde betala övertog säteriet. Alexander Williamsson var gift med en kvinna vid nann Catharina Sothelia och de fick minst 5 söner. Vid Alexander Williamssons död såldes säteriet. Brodern Jacob Williamsson var köpman på Marstrand.

Äldste sonen till Alexander Williamsson I var Martin eller Mårten Williamsson (-1756), som var skeppare och fick burskap i Göteborg 1741 och sedan blev handlare och bryggare liksom fadern. Han var gift med Beata Knape (-1784) och efter att  hon hade vunnit inträde i bryggargillet växte bryggeriföretaget med fart. Martin Williamsson fortsatte med faderns spannmålshandel och rederiverksamhet vid sidan av bryggeriet. Vid hans död drevs verksamheten vidare av änkan.

En annan son var Alexander Williamsson II (1726-61), gift med Christina Beata Busck (1728-93), dotter till Johan Hansson Busck och Anna Thalena Gathe. Paret Alexander Williamsson II och Cristina Beata Busck hade minst fyra söner, Martin Williamsson (1746-80), Johan Williamsson (1751-?), Alexander Williamsson och Jacob Williamsson. Denne Jacob Williamsson tycks ha varit gift med Anna Thalena Bagge, dotter till Samuel Bagge (1738-1814), kusin till Jacob Williamssons. Anna Thalena Bagges syster Johanna Bagge (-1800) var gift med Jacob Olbers (1769-1830). Bröderna Johan Williamsson och Jacob Williamsson drev ett sillföretag.

Övriga söner till Alexander Williamsson I var Gilbert Williamsson, Petter Williamsson och Johan Williamsson. Den sistnämnde var krigskommissarie och vid sin död 1754 krigsråd. Han var gift med  Beata Knapes syster Anna Maria Knape.

Systrarna Knape var sannolikt också systrar till Anders Hansson Knape (1720-86), köpman i Uddevalla, som 1772 köpte Gullmarsbergs säteri. Denne var också ägare till Gustafsberg.

Lorentz Ekman (1693-1775), gift med Lona Knape (förmodligen ytterligare en syster), startade år 1758 ett bryggeri på Stampen. Efter Ekmans död sålde hans änka Lona Knape år 1783 bryggeriet till Göran Bremberg (1745-1797). Det var då värderat till 2 333 riksdaler. Bremberg dog barnlös 1797, och hans änka, född Christina Norling, fortsatte rörelsen fram till sin död 1827. Samma år ansågs bryggeriet värt över 5 000 riksdaler. Därefter tog den Prippska eran sin början med att det Brembergska bryggeriet år 1828 arrenderades av Johan Albrecht Pripp (1795-1865). År 1844 köpte J.A. Pripp byggnaderna och hela verksamheten.

Serienavigation<< Busck – handelsmän och rådmänMalm – grosshandlarfamiljen >>
Advertisements

5 Responses to Williamsson – bryggare och handelsmän

  1. […] inom släkten) för makarna Buscks arvingar med namn som Busck, d’Orchimont, Cronsioe, Williamsson, Bånge, Bergenstråhle med […]

  2. […] Bagge (-1814), dotter till Samuel Bagge. Därmed var han svåger till Thomas Morgen Clancey, Jacob Williamsson och Jacob […]

  3. […] Olof Ankarström (också Anckarström eller Ankerström) var underlöjtnant i amiralitet från maj 1710, och kaparkapten på kaparfregatten Carolus XII från 1711. Ägare till Carolus XII var Sebastian Tham, Hieronymus Gripenstedt, Matthias Schildt, David Amija och Alexander Williamsson. […]

  4. […] 275 Erskine & John Hall, 275 Niclas Sahlgren, 200 Johan (John) Cahman, 200 Thomas Erskine, 200 W. Williamsson, […]

  5. […] Anna Barbara Busck (1750-96) var gift med redaren Israel Broström (1745-1819), Lona Busck med Alexander Williamsson i Göteborg,  Anna Christina Busck (1756-1833) med Gudmund Olofssson Bagge (1748-1813), Christina […]

Kommentera