Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Beyer (Beijer) och Wengren

Gabriel Fredrik Beyer (1705-82) föddes i Vänersborg som son till Gabriel Andersson Beyer (-1705) och Elisabeth Svensdotter Wallman. Modern gifte senare om sig med den rike handelsmannen Nils Olof Wengren (-1744?). Med honom fick hon sönerna Olof Wengren (1707-) och Sven Wengren (1710-) som alltså var  halvbröder med G..F. Beyer.

1730 flyttade G.F. Beyer till Göteborg där han snart fick anställning i Ostindiska kompaniet. Han genomförde sammanlagt fem resor till Kanton som superkargör i Ostindiska mellan 1745 och 65 och tillhörde den lilla skara om 14 män som genomförde tre resor eller fler som förste superkarg. Med sina två fruar, Fredrika Dorotea Cock (1713-44) och Christina Sunnerberg hade han sammanlagt nio barn varav en son. G.F. Beyer köpte gården Kilandahult i Kilanda socken i Ale i början av 1750-talet och dit flyttade han med Christina Sunnerberg innan de var gifta och innan hon skilt sig från sin dåvarande man. På den tiden en skandal i Göteborg. Först 1755 gifte de sig efter att hon då fått skilsmässa från sin tidigare man.

Båda bröderna Wengren var rådmän i Göteborg. Sven Wengren var dessutom sekreterare i Svenska Ostindiska Kompaniet. Olof Wengren var först bokhållare hos Jacob Sahlgren och Birgitta Sahlgren samt sedan ägare av Thorskogs egendom och bruk i Västerlanda socken tvärs över älven från Lödöse. Olof Wengren var gift med Anna Katarina Maas. Deras son Sven Olof Wengren (1745-1818) var tolagsbokhållare (tolag var en slags tull) och ägare till Jonsered. Han var gift med Sofia Kristina Habicht. De hade sonen Carl Wengren (1775-1818) som var handlande.

G.F. Beyer, hans två halvbröder Wengren var tillsammans med kusinen Gabriel Andersson Beyer, borgmästaren David Pettersson och superkargören Fr. Habicht initativtagare till en liten grupp Swedenborgare i Göteborg

Sonen Gabriel Fredrik Beyer (1731-?) var handlande och delägare i den stora viktiga järnexportfirman Vincent Beckman & Co (då under namnet Vincent Beckman & Beyer). i firman var även hans svåger Samuel Schutz d.y. delägare. Hans fru var Clara Schutz (1738-95). Han var också riksdagsman samt delägare i Varvet Kusten och dess sillsalteri samt initiativtagare och delägare iGrönlandskompaniet.

Den äldre G.F. Beyers dotter Elisabeth Dorotea Beyer var gift med skeppsbyggmästaren Johan Fredrik Roempke, Magdalena Beyer (1734-1803) var först gift med superkargören Anders Gadd (1721-67) och andra gången med grosshandlaren, varvsägaren och brukspatronen Peter Bagge, Anna Maria Beyer (1740-) var gift med amiralitetslöjtnanten Karl Samuel Malm, Greta Stina Beyer (1749-) med brukspatron Adam Ericsson i Filipstad och Lovisa Dorotea Beyer (1753-) med med.dr. Peter Drös Pettersson i samma stad. Övriga döttrar var ogifta.

Serienavigation<< Kvinnliga företagare på 1700-talet
Advertisements

11 Responses to Beyer (Beijer) och Wengren

 1. […] ägare år 1747 . Han arrenderade då ut egendomen till jaktlöjtnanten Stephan Ståhle. Rådman Sven Wengren i Göteborg, själv från Vänersborg, var 1754 förmyndare för Lenbergs dotter Anna Elisabet […]

 2. […] och bruksanläggningarna på Thorskog är från början ett verk av handelsmannen, Olof Wengren. 1739 anhöll han om kungligt tillstånd att upprätta ett manufakturverk och att förändra […]

 3. […] Mathias Estbergen Superkargörer: Henrik König, Nicolas Heegh, Gabriel Beyer, Hans Philip Uhrlander, Carl […]

 4. […] Erik Moreen, Friedr. Petersen (sannolikt Fredrik Pettersson) Superkargörer: John Metcalf, Gabriel Beyer, Carl Kåhre, Olof Ström, Volrath […]

 5. […] Johan Rundsten Superkargörer: Gabriel Beijer, Anders Gadd, Erik Thierstedt, Gustaf Gabriel […]

 6. […] Charles Chapman Superkargörer: Gabriel Beijer, Fredr. Wilh. König, Gustaf Gabriel Loodh, Friedrich […]

 7. […] Carl Gustaf Lehman Superkargörer: Gabriel Beijer, Charles Bratt, Friedrich Habicht, Frans […]

 8. […] Gadd var gift med Magdalena Beijer (1734-1803). Hon var dotter till Gabriel Fredrik Beyer (1705-82)  och Fredrika Dorotea Cock […]

 9. […] i Klippan, i viken mellan Klippan och Majnabbe. Startår var 1784 och intressenter var köpmännen G. J. Beyer, Martin Törngren, Peter Bagge, A. P. Oterdahl, Olof Westerling, G. W. Santesson, Johan Geo. Ekmans […]

 10. […] huset uppfördes ursprungligen 1749 som bostadshus åt rådman Sven Wengren efter ritningar av stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg och bestod av en huskropp i två våningar […]

 11. […] Evers Rote 5, tomt 49, Höjer, Schmidt, Feindt, Geijer, Cock, Mesterton, Utfall, von Schmerfeldt, Wengren, Schutz, Rote 5, tomt 50, Börjesson, Jürgensson, Utfall, Tillroth (Göthenstierna), Maister, […]

Kommentera