Ahlbergska huset

Ahlbergska huset, under en tid också Sjöräddningens hus eller Sjöräddningssällskapets hus, ligger vid Skräddaregatan 1-3, i kvarteret nr. 68 Bergväggen, innan 1923 kvarteret nr 64 Branten, i stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg. Kvartersnamnet syftar på, att huset är byggt vid en klippbrant på berget Otterhällans norra del. Tomtbeteckningen var före 1932: Fjärde roten nr 97 A-B. Tidigare gatuadresser för huset har varit: Södra Liden 1 och Sörliden 1.

Ahlbergska huset är ett av de äldsta husen på Otterhällans och dessutom ett av få i Göteborgs innerstad från tidigt 1800-tal. Det är byggnadsminne sedan 1982.

En byggnad uppfördes 1783-1785 för den engelske konsuln och handelsmannen John Smith (1744-1813), som kommit till Göteborg 1767. Tillsammans med landsmannen David Low grundade han firman Low & Smith. Smith bodde själv inte i huset, utan handelsfirman hade den övre våningen som lager. John Smith köpte istället ett hus vid Södra Hamngatan.

Det engelska konsulatets tjänstemän disponerade den övre våningen. Furir Isac Dahlund var den första hyresgästen i bottenvåningen. Han köpte efter några år huset, vilket 1789 ärvdes av hans hustru Maria Osbeck. Trots sitt avskilda läge vid bergväggen klarade sig troligen inte huset i den förödande storbranden den 1 november 1804. Då förstördes 218 hus och 8 000 människor blev hemlösa. Maria Osbeck gifte om sig med arbetsinspektören Johan Thorin, som återfinns i tomtöreslängden 1800, men 1807 betecknas tomten 4.97 tillsammans med granntomten 4.98 som ”Johan Thorins ödetomter”. Efter branden 1804 uppfördes ett nytt hus nån gång mellan 1807-16, som troligen ritades av Carl Wilhelm Carlberg. Engelska vicekonsulatet låg även nu på övervåningen.

Ahlbergska huset
Ahlbergska huset

Området har en kvartersindelning markerad först på Carl Wilhelm Carlbergs stadsplan från 1808. Otterhälleberget stupade brant ner mot älven och den nuvarande Stora Badhusgatan anlades som kajgata.

Handelsbokhållare Georg Dahlund inlöste 1813 fastigheten 4.97 av sina medarvingar efter fadern Isac Dahlund. Han köpte senare även granntomten nr 98. Då kallades huset det Dahlundska. År 1816 begärde Dahlund besiktning av de rum, som den dåvarande engelske vicekonsulen Henry Neuman hyrde av honom. Enligt besiktningsprotokollet bestod lägenheten av ”blå rummet åt stads sidan, en gul tambur och en ljusröd tambur, ett förmak med tapeter av fransk sort, ett rum utanför den ljusröda tamburen, en sänghammare samt ett kök med kallkammare. Allt var mycket illa hanterat.”

Då Georg Dahlund gick i konkurs 1821, ropade superkargören vid Svenska Ostindiska Companiet Jacob Olbers in huset för 7 100 riksdaler. År 1832 sålde Olbers arvingar fastigheten till boktryckaren Charles Backman, som var fransk vicekonsul och gift med Mathilda de Serres, dotter till den franske konsuln i Göteborg. Därefter ägde vinhandlare Edvard Koch (1805-71) huset 1845-76. Han bodde aldrig där, men använde källaren till lager för sina viner.

År 1873 köpte tullvaktmästare Johan Ahlberg huset – adressen var då Södra Liden 1 – vilket 1903 övergick till änkefru Josefine Ahlberg, född Hallman. Flera inre ombyggnader gjordes under familjen Ahlbergs tid. Bland annat tillkom de nuvarande kakelugnarna, som är från slutet av 1800-talet. År 1887 ändrades källaren och 1908 gjordes en uppdelning till mindre lägenheter. Byggnaden utrustades 1931 med värmeledningsanläggning samt badrum och toaletter.

I slutet av 1950-talet presenterades de första idéskisserna till en ny stadsplan för Otterhällan, där ny bebyggelse skulle tillåtas på tomten. Eftersom det var mot fru Ahlbergs vilja, så överklagande hon stadsplaneförslaget till byggnadsnämnden 1952. Denna tog hänsyn till hennes synpunkter då ärendet behandlades 1960, eftersom det var ”…ett av C.W. Carlbergs få återstående verk i Göteborg”. Till sin hjälp hade hon kommunalmannen Hans Hansson, som 1961 skrev till Riksantikvarieämbetet och begärde, att få huset förklarat som byggnadsminne. Josefine Ahlberg behöll fastigheten fram till sin död 1964. Dödsboet var sedan ägare till 1968.

Fastigheten köptes 1968 av Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne, som inrättade sina kontorslokaler i bottenvåningen. Övriga huset bestod av lägenheter. Sällskapet innehade fastigheten till 1995. Under den tiden restaurerades fasaden (1986).

Nuvarande ägare till huset är Svenska Hus i Göteborg AB.

Advertisements

One Reply to “Ahlbergska huset”

  1. Pingback: Carl Wilhelm Carlberg | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.