Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Ström – familj som blev rik på den ostindiska handeln

Del 7 av 36 i serien Ostindiska kompaniet

Olof Hansson (-1710) var handlande och rådman i Marstrand. Två av hans söner, Hans Olofsson (1683-1761) och Berge Olofsson (1688-1762) blev grosshandlare. Den förstnämnde i Göteborg och den sistnämnde i Stockholm. Hans Olofsson Ström var gift med Anna Elisabeth Sahlgren (-1733), syster till Jacob Sahlgren (-1736) och Niclas Sahlgren (1701-1776). Niclas Sahlgren var intiativtagare till och direktör i Ostindiska kompaniet. Han var en av Sveriges rikaste personer på sin tid.

Nils Ström (1714-1783), son till Hans Olofsson var i sitt först äktenskap gift med Wilhelmina Grubb (1728-62), syster till Catharina Christina Grubb som var gift med Niclas Sahlgren i dennes andra äktenskap. De var även systrar till Ulrika Grubb, gift med Volrath Tham (1687-1737),  direktör i Ostindiska, Magdalena Grubb, gift med Nils Ströms bror Olof Ström (1716-74) och Hans Wilhelm Grubb (1724-98). I sitt andra äktenskap var Nils Ström gift med Catharina Arfwedsson (1737-93), dotter till den rike köpmannen Abraham Arfwedson och syster till Carl Kristoffer Arfwedson (1725-1826) , delägare i firman Tottie & Arfwedson. Den senares son Carl Abraham Arfwedson (1774-1861) var direktör i Ostindiska kompaniet 1806-13.

Nils Ström var först bland annat superkargör i Ostindiska kompaniet och sedan direktör 1763-66. Han övertog också faderns handelsrörelse och var bruksägare. Olof Ström var för sin del superkargör i Ostindiska Kompaniet och genomförde betydligt fler resor än den äldre brodern. De båda brödernas systrar Christina Levina Ström (1720-1759) och Anna Mariana Ström (1727-64) var både gifta med mäktiga män. Den förstnämnda med kommerserådet Christian Arfvidson (1717-99) och den senare med Martin Holterman (1715-93). I sitt andra gifte var Martin Holterman gift med Charlotta Arfwedson (1741-1801), syster till Nils Ströms andra hustru.

Berge Olofssons barn blev också mäktiga eller gifte sig med mäktiga män. Äldste sonen Johan Fredrik Ström (1731-1781) var kommerseråd och direktör i Ostindiska kompaniet från 1773. Han var dessutom gift med Cornelia Åkesson (1716-78) , änka efter Benjamin Hall (-1748), och därmed styvfar till den mycket framgångsrike handlaren John Hall d.ä. (1735-1802). Gabriel Ström (1740-85) var kapten i Ostindiska kompaniet och gift med Lona Clementina Maule (1746-1784), dotter till James Maule (1705-?) och syster till James (Jacob) Maule, superkargör i Ostindiska. Dottern Anna Elisabeth Ström (1733-1814) var gift med Olof Sahlgren (-1758), son till Jacob Sahlgren och dottern Emerentia Eleonora Grubb (1733-1806) var gift med Hans Wilhelm Grubb (1724-98).

Andra källor se första inlägget om Ostindiska.

Serienavigation<< Sahlgren – några av de rikaste i Göteborgs historiaMaule – skotsk familj i Ostindiska kompaniets tjänst >>
Advertisements

15 Responses to Ström – familj som blev rik på den ostindiska handeln

 1. […] Ström – familj som blev rik på den ostindiska handeln […]

 2. […] änka efter Lars Gathenhielm (-1718), Claes Adam Wachtmeister som var gift med Christina Hall, Nils Ström, familjen Malm och John […]

 3. […] Svensson, Thomas Nielson Superkargörer: Auguste Tabuteau, Andreas J. Flanderine, John Metcalfe, Nils Ström, Jacob […]

 4. […] Erik Moreen Superkargörer: Auguste Tabuteau, John Williams, Nils Ström, Andreas (Anders) Gotheen, Georg […]

 5. […] Mathias Estbergen, Hartw. Budler. Superkargörer: Nils Ström, Anders Gotheen, George Kitchin, Christian Tham, Anders […]

 6. […] Petersen (sannolikt Fredrik Pettersson) Superkargörer: John Metcalf, Gabriel Beyer, Carl Kåhre, Olof Ström, Volrath […]

 7. […] Baltzar Grubb Superkargörer: Olof Ström, B. Borgman, Peter J. […]

 8. […] Ström – familj som blev rik på den ostindiska handeln […]

 9. […] Carl G. Lehman Superkargörer: Olof Ström, Volrath Tham, Sven Norman, And. Jurg. […]

 10. […] Charlotta von Langenberg, Anders Arfwedsson (1736-1809), Catharina Arfwedsson (1737-1793), gift med Nils Ström, Charlotta Arfwedson (1742-1801) som var gift med Martin Holterman och Jacob Arfwedson (1743-1812), […]

 11. […] Gabriel Ström Superkargörer: Henric Herman af Ditmer, Anders Boetius (till […]

 12. […] Två döttrar James Maule d.ä. var gifta med män som arbetade i Ostindiska Kompaniet. Elisabeth Maule (1741-78) var gift med kaptenen Levinius Olbers och Lona Clementine Maule (1746-84) med Gabriel Ström. […]

 13. […] Gabriel Ström Superkargörer: Jacob Arfwedson, Henric König […]

 14. […] och det gjorde sannolikt även de övrig nya direktörerna från 1773, Gustaf Tham och Johan Fredrik Ström (båda dog 1781). 1776 blev också David Sandberg direktör, 1777 Patrik Alströmer, Andreas […]

 15. […] 4, tomt 103, Jung, Gonander, Schutz, Kock, Wennerberg, Ström, Hall, Maule, Mitchell, Arenander, Dymling, Nordblom, Norberg, Wessberg, Mollberg Rote 5, tomt 42, […]

Kommentera