Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Pettersson – borgmästare, superkargörer

Del 13 av 36 i serien Ostindiska kompaniet

Den egentlige intiativtagaren till att det Sahlgrenska sjukhuset kom till som en följd av den rike Niclas Sahlgrens donation var Daniel Pettersson (1720-1802), borgmästare i Göteborg mellan 1765 och 1796.

Daniel Pettersson bidrog till ordnandet av Göteborgs brand- och polisväsen, samt till framdragandet av vattenledningen från Kallebäcks källa. År 1768 inrättade han Göteborgs Brandförsäkringskontor, år 1776 föreslog han att den Sahlgrenska donationen skulle användas till uppförandet av ett sjukhus. Han ivrade även för förbättrad fattigvård och verkade för iordningställandet av Göteborgs kanalsystem samt för anläggning av planteringar i staden. Han var son till Kristian Pettersson (1692-1758) och Anna Elisabeth Lander (1692-1769).

Daniel Pettersson var i sitt första äktenskap gift med Maria Katarina Månsson och i sitt andra gifte med Christina Charlotta Schmeer (1735-84). I det andra äktenskapet föddes sonen Anders Magnus Pettersson. Andra fruns syster Anna Maria Schmeer (1733-84) var gift med direktören i Ostindiska kompaniet, Jacob Schutz (1709-72) i dennes andra äktenskap. En tredje syster, Hedvig Schmeer (1737-91) var gift med bruksägaren Johan Wegelin (1711-89).  Systrarnas Schmeers faster Helena Charlotta Schmeer (1708-) var gift med Anders Smedberg (1695-1763), rådman i Stockholm. Deras son var Johan Adolf Smedberg (1753-93), superkargör i Ostindiska och ledande frimurare.

En bror till Daniel Pettersson, Johan Fredrik Pettersson (1725-?), var kapten och superkargör iOstindiska kompaniet och gift med Sara Maria Liedberg. Han genomförde 4 resor mellan 1750 och 1768 och var fast placerad i Kanton 1768. Hans dödsår är okänt och man kan förmoda att han dog i Ostindien eller Kina någonstans. Som superkargör kunde man tjäna stora pengar genom privat handel och speciellt gällde det om man var fast placerad i Kanton. Speciellt lönsamt var handel med och smuggling av opium.

Daniel Petterssons syster Anna Catharina Pettersson (1734-65) var gift med Ulrik M. Valtinsson (1731-83), superkargör i Ostindiska kompaniet. Han gifte efter hennes död om sig med Anna Maria Schutz (1748-1808), dotter till handelsmannen Johan Schutz.

Släktskapsrelationer:

Daniel Pettersson, Anna Catharina Pettersson

Serienavigation<< Gothéen och Gadd – flitiga superkargörerDittmer – militärer och superkargörer >>
Advertisements

11 Responses to Pettersson – borgmästare, superkargörer

 1. […] Fredrik Pettersson Superkargörer: Nicolas Heegg, George Kitchin, Friedr. Wilhelm König, N.N. […]

 2. […] Kapten: Daniel Shierman Superkargörer: John Irvine, Anders Gotheen, Michill Verbecke (Michel Verbeke), John Chambers, Joh. Fredr. Pettersson […]

 3. […] Georg Elphinston Superkargörer: John Irvine, David Sandberg, John Chambers, Joh. Fredr. Pettersson, M. […]

 4. […] gjorde i Ostindiska kompaniets tjänst resor till Suratkusten, Malabar, Siam och Kina. Gift 1:o med Anna Catharina Petersson, född 1734-06-16 i Göteborg, död 1765-09-18 i barnsäng, dotter av postdirektören Christian […]

 5. […] Mathias Holmers Superkargörer: Anders Gadd, J. Fr. Pettersson, Dougald Campbell, Claude Laurent, Jean Abraham Grill (på […]

 6. […] Mathias Holmers Superkargörer: Gustaf Tham, Joh. Fredr. Pettersson (kvar i Kanton […]

 7. […] kapten på Prins Carl under resan till Kanton 1758-59 då Michael Grubb,  Christian Tham och Joh. Fredr. Pettersson var superkargörer och på Enigheten 1754-55 med Olof Ström, B. Borgman och Peter J. Berenberg som […]

 8. […] som hade kopplingar till Ostindiska kompaniet. Christina Charlotta Schmeer (1735-84) var gift med Daniel Pettersson i dennes första äktenskap. Hans bror Johan Fredrik Pettersson (1725-?), var superkargör i […]

 9. […] Abraham Grill, 1762-68 Johan Fredrik Pettersson, 1766- ? David Sandberg, 1766-76 ?? John Chambers, 1767-72 Jacob Hahr, 1769-75 Anders Arfwedson, […]

 10. […] Peter Peterson var kapten i Ostindiska kompaniet. Han är så vitt det är känt inte släkt med den familj Pettersson som var borgmästare och superkargörer. Han var gift med Anna Christina Järpe som år 1762 gifte […]

 11. […] Josephsson & Leffler Rote 4, tomt 26, Bånge, Jordan, Spalding, Kraupner (Graupner) Kock, Pettersson, Brändström Rote 4, tomt 27, Kraupner, Sandberg, Tham, Sillander, Lamberg, von Öltken, Hall, […]

Kommentera