Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Paulin och Almroth – tullare, borgmästare och Ostindiska

Del 22 av 36 i serien Ostindiska kompaniet

Eric Paulus var kyrkoherde i Markaryd och Hinneryd i Småland. Han hade sonen Petrus Paulinus som i sin tur hade en rad barn. En av dessa var Pål Paulin (-1686) som dog i Riga. Hans ena son var Paul Paulin Lilliestam (-1731) och hans andra son var Erik Paulin (-1708). Paul Paulin Lilliestam var överstelöjtnant och kommendant. Han dog i Kalmar. Erik Paulin flyttade till Göteborg där han så småningom blev övertullinspektor. Erik Paulin var gift med Anna von Minden (1672-?) från en rik handelsfamilj. De hade många barn och släkten Paulin blev med tiden mycket stor.

Den äldste sonen till Erik Paulin och Anna von Minden var Johan Paul Paulin(1691-1745), rådman och justitieborgmästare i Göteborg. Johan Paul Paulin var gift med Anna Catharina Busck (1697-1754), dotter till Hans Hansson Busck och Barbro Holst. Johan Paul Paulins syster Margareta Eleonora Paulin (1672-1737) var gift med Claes Ankarcreutz (-1730) och systern Anna Christina Paulin (1694-?) var gift med stadsmäklaren Olivier von Egmont (1684-1714)

Även Johan Paul Paulin och Anna Catharina Busck hade en mängd barn. Äldste sonen Johan Jacob Paulin (1724-97) var anställd i Ostindiska kompaniet och genomförde 2 resor till Kanton som superkargör på 1750-talet. Han var gift med Anna Elisabeth Thornton (1726-1800), syster till Magnus Gabriel Thornton (1732-1797) som var gift med Dorotea Margareta Ankarcreutz, kusin till Johan Jacob Paulin och dotter till ovanstående Claes Ankarcreutz. En Jacob Isac Paulin var också anställd i Ostindiska kompaniet och genomförde en resa till Kanton som superkargör 1764-66. Hur han var besläktad eller om det bara är en felskrivning av namnet är oklart. Sannolikt är det en felskrivning.

Anna Barbro Paulin (1725-1785), syster till Johan Jacob Paulin var för sin del gift med Anders Almroth (-1786) i dennes tredje gifte. Anders Almroth var kassör i Ostindiska kompaniet och hade flera barn med sina tidigare fruar. Med Juliana Herrman (el. Wessman) hade han sönerna Jonas Almroth, assistent och superkargör i Ostindiska, Nils Almroth, kapten i Ostindiska, samt Christian Bernhard Almroth (-1827), rådman och stadssekreterare. Nils Almroth som var gift med Brigitta Marie Paulin (sannolikt syskonbarn till Nils Almroths styvmor Anna Barbro Paulin) genomförde tre resor till Kanton som kapten mellan 1780 och 1792.  Jonas Almroth gjorde en resa som superkargör 1765-67.

I sitt andra äktenskap med Elisabeth Charlotta Grön (-1762) hade Anders Almroth sonen Carl Almroth (1749-1827), revisor och senare registrator i Ostindiska kompaniet och dottern Johanna Charlotta Almroth (1751-73) som var gift med Lars Kåhre, sillhandlare och delägare i Västindiska kompaniet, i dennes första gifte.

Serienavigation<< Nissen – investerare och superkargörerIrvine – av stor betydelse för starten av Ostindiska >>
Advertisements

13 Responses to Paulin och Almroth – tullare, borgmästare och Ostindiska

 1. […] Kapten: Carl Gustaf Ekeberg Superkargörer: Andreas Gadd (dog efter ankomsten till Kina), Jean Abraham Grill, Hans Coopman, John Pike, Ulric M. Valtinson, Jonas Almroth […]

 2. […] Simon Ruuth Superkargörer: Anders Gotheen, Joh. Isac Paulin, Just. C. Osterman. Fredr. […]

 3. […] B (Matros) sid 6 Ahlqvist, J (Jungman) Almroth, Niclas (Kapten), var sannolikt aldrig kapten Andersson, A G (Matros) Andersson, C (Jungman) Andersson, M […]

 4. […] Nils Almroth Superkargör: Olof […]

 5. […] Kapten: Nils Almroth Superkargörer: Henric König P:son, Nils Torb:son Bredberg […]

 6. […] Daniel Shierman Superkargörer: Peter Teodor König, B. Borgman, Jacob Paulin, Henric H. […]

 7. […] Carl Johan Treutiger Superkargörer: Christian Tham, Carl Kåhre, Jacob Paulin, Dougald […]

 8. […] Anckarcreutz var för sin del gift med Margareta Eleonora Paulin (1698-1742), dotter till överinspektorn och räntmästaren Erik Paulsson Paulin och Anna von […]

 9. […] från 1858 med Anna Charlotta Paulin (1823-1911), dotter till kommendör Carl Gustaf Paulin och Anna Elisabeth […]

 10. […] 1, tomt 59, Schotte, Schildt, Wessman, Almroth, Svalin, Ahlroth, Poppelman Rote 1, tomt 60, Ahlberg, Mounier, Floberg Rote 1, tomt 61 Rote 1, tomt […]

 11. […] Gieseke, Krafft, Matzen, Bruuns, Gibson Rote 4, tomt 109, Felbier, Barcker, Schotte, Straub, Kuhn, Paulin, Westerling, Westerberg, Airth Rote 5, tomt 30, van der Hagen, Strokirk, Krokat, Rolufsson, […]

 12. […] Lüdert (Lüder), Hoppe, Norman, Sahlgren & Söner Rote 5, tomt 5, Lüdert (Lüder), Feigel, Almroth, Santesson, Gjers, Segerlind, Kullberg, Dymling, Emanuel Magnus & Co, Magnus, Eckhart Rote 5, […]

 13. […] Rote 9, tomt 31, Hohenthal, Hedenström, Kullman, Gieseke, Bauer, Warburg Rote 9, tomt 32, Bauer, Almroth, Berg, Wahlgren Rote 9, tomt 33, Rote 9, tomt 34, Rote 9, tomt 35, Arfwidsson Rote 9, tomt 36, Rote […]

Kommentera