Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Nissen – investerare och superkargörer

Del 21 av 36 i serien Ostindiska kompaniet

Eric Nissen (1687-1750) flyttade till Göteborg tillsammans med sin bror Hieronymus Nissen (1690-1746) från Hamburg 1712. Han erhöll burskap i Göteborg 1715. Han var bl. a. föreståndare för Tyska kyrkan och hade titeln kommissarie. Han köpte Stora Katrinelund av Sebastian Tham och förvärvade också Underås.

Efter hustrun Maria Calmes (1685-1744) död uppsade Eric sitt burskap och flyttade till Vallda säteri i Halland, som han inköpt. Han ägde dessutom flera stadsfastigheter och lantegendomar. Egendomen vid Östra hamnen och Kyrkogatan övertogs enligt hans förordnande av dottern Anna Margareta Nissen (1722-48) och hennes make Niclas von Jacobsson (1714-85) för 17053 daler smt. Övrig egendom fördelades mellan de andra barnen.

Enligt anteckningar i kyrkoboken var Erik Nissen d.ä. vid sitt frånfälle den äldste av kyrkans föreståndare. Genom  investeringar i laster och resor i Ostindiska kompaniet blev Erik Nissen en mycket förmögen man. I testamentariska förordnande kort före sin död donerade han medel till församlingens fattiga samt till kyrkans behov. Erik Nissen förväxlas ofta med sin sonson med samma namn. Den sistnämnde var kapten i Ostindiska medan Erik Nissen den äldre aldrig arbetade i Ostindiska kompaniet.

Sonen till Erik Nissen d.ä. , Johan Henrik Nissen (1718-83) var i sitt andra äktenskap gift med Christina Zachrisson (1739-70) och fick sönerna Erik Nissen (1753-1816) och Zacharias Nissen (1765-). Enligt en del uppgifter skulle han ha varit superkargör i Ostindiska kompaniet och i så fall bör han vara identisk med den H. Nissen som finns upptagen i deras rullor.  En H. Nissen genomförde en resa som assistent år 1761 och en resa som superkargör med Prins Carl 1765-66. Han gick i konkurs år 1767.

Erik Nissen d.y. genomförde tre resor till Kanton som kapten i Ostindiska kompaniet, 1795-96 med Drottning Sophia, 1798-99 med Drottningen och 1802-03 med Gustaf III.

Conrad Wilhelm Nissen (-1802) kapten på Westergöthland på resan 1799-1802 och som dog i Batavia var troligtvis ytterligare en son till Johan Henrik Nissen.

En av Erik Nissens d.ä.s döttrar uppges ofta och felaktigt vara dotter till Hieronymus Nissen. Det gäller Elisabeth Nissen (1721, ibland med fel födelseår, 1723, – 1793) som var gift med Niclas Jacobsson Sahlgren (1717-62) i sitt första äktenskap och med Carl Hästesko (1717-89) i sitt andra. Hieronymus Nissen d.ä. hade bara en dotter som levde till vuxen ålder och det i sitt första äktenskap, nämligen Catharina Margareta Nissen (-1748) som var gift med Lorenz Tangren.

Av Erik Nissens den äldres övriga döttrar så var samtliga gifta med män som kom att bli betydande handelsmän i Göteborg eller som var superkargörer i Ostindiska kompaniet, Catharina Maria Nissen (1719-49) var gift med Harder Matzen (1715-1806), Elsa Beata (Elsabe) Nissen (1723-44) med superkargören Henrik König (1717-85) och Sofia Dorotea Nissen (1727-61) med superkargören Peter Theodor König (1718-1800), bror till Henrik König.

 

Serienavigation<< Treutiger – kaptener i ostindiska kompanietPaulin och Almroth – tullare, borgmästare och Ostindiska >>
Advertisements

11 Responses to Nissen – investerare och superkargörer

 1. […] 874 Colin Campbell, 53 028 Hugh Ross, 38 412 Thomas Mawld (Mould), 28798 Frans Martin Luuth, 28577 Erik Nissen, 20 […]

 2. […] 64 874 Colin Campbell, 53 028 Hugh Ross, 38 412 Thomas Mowld, 28 798 Frans Martin Luuth, 28 577 Erik Nissen, 20 […]

 3. […] Kapten: Jacob Habicht Superkargörer: John Chambers, H.W. Hahr. B. Fr. Ritterberg, H. Nissen […]

 4. […] Conrad Wilhelm Nissen, utresan, Lorentz Roos, […]

 5. […] Eric Nissen Superkargörer: H.J. Åhman, Isaac […]

 6. […] Campbell, 100 000 Urbano Arnold, 89 000 James Gough & Co, 75 300 Peter Prolis änka, 74 300 Eric Nissen, 60 600 Thomas Coppinger, 40 000 Niclas Jacobsson, 32 300 Johan Gustaf Nissen, 18 800 Eleonora […]

 7. […] Kapten: Eric Nissen Superkargörer: Peter Schenling, Carl E:son Malm […]

 8. […] för 89 000) Colin Campbell, 100 000 James Gough & Co, 75 300 Peter Prolis änka, 74 300 Eric Nissen, 60 600 Thomas Coppinger, 40 000 Niclas Jacobsson, 32 300 Johan Gustaf Nissen, 18 800 Eleonora […]

 9. […] Geijer, Fauche, Dahl Rote 3, tomt 16, von Schoting, Barker, von Lengercken, Habicht, Paulin, Nissen, Edenberg, Wetterman, Melin, Wohlfahrt Rote 3, tomt 17, Amundsson, Böker, Lauterbach, Bolin Rote […]

 10. […] Lindström Rote 4, tomt 23, Henning, Rauwert, Ullman Rote 4, tomt 24, Jung, von Akern, Tham, Nissen, von Jacobson, von Öltken, Holterman, Minten, Schutz, Bånge, Bergendahl, Lindström Rote 4, tomt […]

 11. […] Andersson, Kåhre, Roos, Dickson, Heyman Rote 5, tomt 17, Hertzen (Hartzen), Herwegh, Kuhn, Nissen, Tanggren, Heegh, Spargren, Nordenberg, handelsfirma G Lewien, Denninghoffska […]

Kommentera